Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa

Show simple item record

dc.contributor.author Pynnöniemi, Katri
dc.date.accessioned 2020-02-07T09:27:01Z
dc.date.available 2020-02-07T09:27:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Pynnöniemi , K 2017 , ' Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa ' , Kosmopolis , Vuosikerta. 47 , Nro 1 , Sivut 45-52 . < http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781749 >
dc.identifier.other PURE: 129240160
dc.identifier.other PURE UUID: 87550954-c9e5-4f9b-b724-858786f58610
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-6123-1206/work/68618468
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/311242
dc.description.abstract Tässä keskustelupuheenvuorossa tarkastelen Suomen ulkopoliittisesta linjasta ja Venäjän-politiikasta viimeisen parin vuoden aikana käytyä keskustelua. Argumentissani on kaksi osaa. Ensiksi kiinnitän huomiota siihen, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuoreet linjapaperit jättävät pitkälle huomioimatta Venäjän poliittisen ja taloudellisen hallintajärjestelmän – sisteman – kehityksen ja sen vaikutuksen ulkopolitiikan toimintatapoihin. Tähän tulokseen tulen vertailemalla vuoden 2012 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon muotoiluja tuoreisiin ulkopoliittisiin linjapapereihin: ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selontekoon sekä toukokuussa 2016 julkaistuun Nato-arvioon. Otan huomioon myös eduskunnassa käydyn keskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta sekä ulkoasiainvaliokunnan selontekoa koskevan mietinnön. Kysyn, millaisena maailmanpoliittisena toimijana Venäjä selonteoissa ja niistä käydyissä poliittisissa keskusteluissa hahmottuu ja millaisen viitekehyksen kautta Venäjän toimintaa selitetään. Argumenttini toisessa osassa tarkastelen selontekoihin liittyvästä politiikkaprosessista hahmottuvaa ulkopoliittista linjaa, ”aktiivista vakauspolitiikkaa”. Esitän, että linja on monitulkintainen: eduskuntakäsittelyssä ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä aktiivisuudelle ja vakaudelle annetaan hyvinkin ristiriitaisia merkityksiä. fi
dc.format.extent 8
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Kosmopolis
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 517 Valtio-oppi, hallintotiede
dc.subject Venäjä
dc.subject Suomi
dc.subject ulkopolitiikka
dc.title Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Venäjän ja Euraasian tutkimus (Aleksanteri-instituutti)
dc.description.reviewstatus Non peer reviewed
dc.relation.issn 1236-1372
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781749

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kosmopolis_2017 ... iikka_FINAL_pynnoniemi.pdf 163.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record