Microfluidics-based preparation of pH responsive polymeric nanoparticles targeting ischemic myocardial injury

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002071289
Titel: Microfluidics-based preparation of pH responsive polymeric nanoparticles targeting ischemic myocardial injury
Författare: Lifländer, Rami
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002071289
http://hdl.handle.net/10138/311274
Nivå: pro gradu -avhandlingar
Ämne: Farmasian teknologia
Pharmaceutical technology
Farmaceutisk teknologi
Abstrakt: Historian saatossa monia lääkeaineita on kehitetty sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Vaikka monia terapeuttisia keinoja hidastaa ja kääntää näiden taudin kulun etenemistä on saavutettu, ovat tulokset potilaiden terveyden kohentamisessa vaatimattomia ja kuolleisuus on edelleen korkea. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat osallisena lähes joka kolmannessa kuolemassa joka vuosi ja näistä suurimmassa osassa aiheuttaja on sydäninfarkti. Uusia ratkaisuja kehitetään, jotta tämä ongelma saataisiin ratkaistua. Yksi näistä ovat nanopartikkelit, jotka voivat tarjota mahdollisuuden kuljettaa lääkeaineet haluttuun paikkaan. Mikrofluidistiikka saattaa parantaa nanopartikkelien ominaisuuksia ennestään, sillä se mahdollistaa homogeeniset ja toistettavat tuotantoerät, jotka eivät ole riippuvaisia laitteen käyttäjästä. Tässä pro gradu -tutkielmassa esitetään, kuinka mikrofluidistiikalla valmistetut spermiinillä funktionalisoidut asetaloidut dekstraaninanopartikkelit, jotka ovat ladattu kahdella lääkeaineella, trisubstituoidulla isoksatsolilla ja kurkumiinilla, suoriutuvat fysikokemiallisissa ja in vitro-kokeissa, joilla arvioitiin nanopartikkelien potentiaalia iskeemisen sydänlihasvamman hoidossa.Throughout the history, there has been a wide selection of drugs developed for therapy of cardiovascular diseases (CVD). Despite a broad spectrum of different therapeutic strategies to deaccelerate and try to reverse the progression of cardiovascular diseases has been achieved, only a modest amelioration of the health of the CVD patients was achieved, as the mortality remains high by being the cause of nearly one in every three deaths yearly, myocardial infarction being involved in majority of these cases. Novel solutions are being studied to overcome this problem, one of them being nanoparticles, which may provide potential solution by carrying drugs to the desired location. Microfluidics technique may further improve the properties of nanoparticles, being a platform that allows the production of homogenous and repeatable batches that are non-dependent by the operator using it. In this thesis, it is described how microfluidics-based preparation of spermine-functionalised acetalated dextran nanoparticles co-loaded with a trisubstituted isoxazole and curcumin perform in physicochemical and in vitro experiments, in order to evaluate their potential in the application of ischemic myocardial injury therapy.
Subject: nanopartikkelit
lääkkeiden annostelu
mikrofluidistiikka
sydäninfarkti
sydän- ja verisuonitaudit
nanoparticles
drug delivery
microfluidics
myocardial infarction
cardiovascular diseases


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post