Tuloskortti muutoksen välineenä : tapaustutkimus tuloskortin käyttöönoton prosessista Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5801-7
Title: Tuloskortti muutoksen välineenä : tapaustutkimus tuloskortin käyttöönoton prosessista Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa
Author: Sihvonen, Irma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-03-06
Language: fi
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5801-7
http://hdl.handle.net/10138/311308
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This is a case study examines the introduction process of a strategic governance tool, Balanced scorecard, in the context of early childhood education in the city of Helsinki between 2004 and 2011. The scorecard was introduced to improve the control over the balance between the economy and the core tasks of early child-hood education. Examining the governance tools used in the early childhood education is important due to the increased performance-based management. This case study aimed to define the stages of the implementation process of the scorecard in early childhood education between 2004 and 2011. It is based on longitudinal information on the experiences of the implementation process of four professionals operating in different organisation levels of the early childhood education. The study consisted of five questionnaires between 2004 and 2006 as well as of interviews in 2011. Data were analysed as a dialogue between the theoretical pre-understanding and content analysis. The interview data were analysed using thematic analysis. Based on the analysis, the introduction process of the scorecard was possible to divide into partly overlapping five stages. To the subjects, the implementation of the scorecard appeared as a top-down directed process. At the stage of establishing the scorecard, its use appeared as continuing, long-term and permanent part of the daily work of the early childhood education according to the experiences of the subjects. This study provides two contributions to the earlier literature. First, it provides insight in the introduction and implementation of the scorecard as a long-term strategic governance tool. Second, it provides longitudinal multilevel user experiences of the scorecard. This study yields new points of view to studying performance-based management of the early childhood education. Keywords: Change, management by change, Balanced scorecard, experience, early childhood educationTämä tutkimus on kuvaileva tapaustutkimus strategisen ohjausvälineen, tuloskortin, käyttöönoton prosessista Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen kontekstissa 2004-2011. Tuloskortti otettiin käyttöön parantamaan talouden ja perustehtävän tasapainon välistä tarkastelua. Varhaiskasvatuksen ohjausvälineiden tutkiminen on tärkeää, koska tulosohjaus on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa. Tällä tapaustutkimuksella selvitettiin: i) millaisia vaiheita varhaiskasvatuksen tuloskortin käyttöönottoprosessi sisälsi 2004-2011, ii) millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen neljällä eri organisaatiotasolla toimineilla henkilöillä oli muutoksen kohteista eri ajankohtina, ja iii) millaisia kokemuksia neljällä eri organisaatio-tasolla toimineilla oli tuloskortin käyttöönoton toimenpiteistä eri ajankohtina. Tutkimus koostui viidestä kyselystä vuosina 2004-2006 ja haastattelusta 2011. Kyselyaineisto analysoitiin teoreettisen esiymmärryksen ja teoriasidonnaisen sisällönanalyysin vuoropuheluna, ja haastatteluaineisto teemoiteltiin. Tuloskortin käyttöönottoprosessi voitiin jakaa viiteen vaiheeseen, jotka olivat osittain limittäisiä. Tutkimuksessa mukana olleille tuloskortti näyttäytyi ylhäältä annettuna ja ohjattuna prosessina. Tuloskortin vakiintumisen vaiheessa tuloskortin käyttö muutoksen ohjausvälineenä näyttäytyi kokemusten näkökulmasta jatkuvana, pitkäaikaisena ja pysyvänä osana sekä päivittäistä työntekoa. Tämä tutkimus tuo kaksi ensisijaista kontribuutiota suhteessa aiempaan kirjallisuuteen: ensinnäkin se lisää ymmärrystämme ohjausvälineiden käyttöönoton prosesseista sekä toiseksi tuloskortin käyttökokemuksia useamman vuoden ajalta. Tutkimus avaa uusia näkökulmia tulosohjauksen tutkimuslinjaan. Avainsanat: Muutos, muutosjohtaminen, tuloskortti, kokemus, varhaiskasvatus
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuloskor.pdf 1.398Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record