Performanssifilosofiaa : esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-016-4
Title: Performanssifilosofiaa : esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun
Author: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki; Nauha, Tero; Arlander, Annette; Järvinen, Hanna; Porkola, Pilvi
Editor: Nauha, Tero; Arlander, Annette; Järvinen, Hanna; Porkola, Pilvi
Contributor: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki
Date: 2020
Thesis level:
Belongs to series: Nivel
ISSN: 2341-9679
ISBN: 978-952-353-016-4
URI: http://hdl.handle.net/10138/311478
URN:ISBN:978-952-353-016-4
Electronic publication: https://nivel.teak.fi/performanssifilosofiaa/
Abstract: Performanssifilosofiaa: esitysten, esiintymisten ja performanssien filosofiasta performanssiajatteluun on ensimmäinen suomenkielinen teos uudelta performanssifilosofian alalta. Performanssifilosofia kysyy, kuinka esitys ajattelee, kuinka esitys, esiintyminen tai performanssi ovat ajattelua ja toimintaa, eivätkä ainoastaan filosofisten kysymysten kuvittamista. Se on siten tutkimusalue ja taiteellinen toimintakenttä, joka tuo yhteen taiteilijoita, tutkijoita ja filosofeja, ja kritisoi taiteen alisteista suhdetta filosofian suhteen. Performanssifilosofia on kehittynyt 2000-luvulla omaksi taiteellisen tutkimuksen alaksi, erottautuen esitystutkimuksesta ja teatterintutkimuksesta. Tämä kehitys on tapahtunut samanaikaisesti uusien posthumanististen avausten kuten uusmaterialistisen ja dekolonialistisen kriittisen ajattelun kanssa. Kirja avaa näitä ajattelun, vallankäytön sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen välisiä kehiä, kuten materian ja merkityksen yhteen kietoutumia. Esitykseen oleellisesti kietoutunut näyttämö ja sen ymmärrys voidaan nähdä perustavanlaatuisesti inhimillisenä tai esittäminen voidaan toisaalta käsittää epätavanomaisen ajattelun laajennettuna muotona. Tämä kokoelma sisältää yhtäältä artikkeleita performanssifilosofian luonteesta ja toisaalta artikkeleita, joissa esitetty ajattelu rinnastuu performanssifilosofian kysymyksiin kielen ja esittämisen suhteista sekä ajattelijan positiosta. Kokonaisuus ei pyri määrittelemään performanssifilosofian kenttää vaan tarjoaa ehdotuksia performanssiajattelulle. Teoksen artikkeleja yhdistävät kysymykset ajattelusta, performanssiajattelusta ja esityksellä ajattelusta. Siten se tarjoaa uusia avauksia myös esityksellisyyden merkityksestä ajattelulle ja esityksen ajattelulle. Kokoelma tuo esiin monen kaltaisia ajatteluja, jotka voidaan nähdä esittämisinä ja performansseina.
Subject: performanssifilosofia
Subject: performanssifilosofia
Subject (ysa): Laruelle, François.
performanssi
tutkimus
taiteentutkimus
filosofia
esitykset
ajattelu
performatiivisuus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nivel_12.pdf 1.523Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record