Samverkan mellan övervikt och nedsatt psykiskt välbefinnande vid sjukpension

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121349
Title: Samverkan mellan övervikt och nedsatt psykiskt välbefinnande vid sjukpension
Author: Pipping, Hugo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121349
http://hdl.handle.net/10138/311572
Thesis level: master's thesis
Abstract: Bakgrund. Både övervikt och psykisk ohälsa är stora utmaningar för folkhälsan. Båda är riskfaktorer för såväl somatisk ohälsa, inklusive metaboliska sjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar, försämrad livskvalitet, funktionshinder och för sjukpension. Likväl är orsakerna bakom både övervikt och psykisk ohälsa många och komplexa. Eftersom psykiska och muskuloskeletala sjukdomar orsakar två tredjedelar av sjukpensioneringarna i Finland, vars utbetalning kostar ca 2,5 miljarder euro per år, är det klokt att undersöka sambanden mellan dessa. Mål. Vårt mål var att undersöka samverkan mellan övervikt och nedsatt psykiskt välbefinnande (common mental disorders) med diagnosspecifik sjukpension bland medelåldersanställda. Metoder. Vi använde oss av de data ifrån Helsinki Health Study-studien som vi fått lov att koppla med registren vid Finlands Pensionsskyddscentral. Vi beräknade riskförhållanden för sjukpensionering bland män och kvinnor uppdelade i fyra grupper enligt kroppsmasseindex (BMI = vikt/längd2) och nedsatt psykiskt välbefinnande (NPV). Grupperna indelades på basis av normalvikt (BMI 18,5–25 kg/m2) och övervikt (≥25 kg/m2), samt om deltagarna mådde psykiskt bra eller led av NPV (General Health Questionnaire-12 poäng ≥3). Vi beräknade riskförhållanden skilt för sjukpensioneringar över lag, för dem på grund av muskuloskeletala sjukdomar och för dem på grund av psykiska problem. Ifrån riskförhållanden beräknade vi synergiindex för att karakterisera interaktionen mellan övervikt och NPV. Resultat. Både övervikt och nedsatt psykiskt välbefinnande var förknippade med en ökad risk för påföljande sjukpensionering. Risken var högst för personer med samtidig övervikt och nedsatt psykiskt välbefinnande. Riskökningen var additiv. Nedsatt psykiskt välbefinnande dominerade sambandet med sjukpension på grund av psykiska störningar, och på motsvarande sätt dominerade övervikt sambandet med sjukpension på grund av muskuloskeletala sjukdomar.
Subject: Övervikt
psykisk ohälsa
sjukpension


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pipping_Hugo_Pro_gradu_2020.pdf 553.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record