Causes of increased long-term mortality of survivors of aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121345
Title: Causes of increased long-term mortality of survivors of aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Author: Lehikoinen, Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121345
http://hdl.handle.net/10138/311574
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tausta: Subaraknoidaalivuoto (SAV) on akuutisti henkeäuhkaava tila, ja sen insidenssi on noin 9/100 000 henkilövuotta. SAV:n tärkeimmät riskitekijät ovat tupakointi, korkea verenpaine, alkoholin liikakäyttö ja naissukupuoli. SAV:n sairastaneilla ja siitä selvinneillä potilailla on aikaisemman tutkimustiedon valossa pitkässä seurannassa ylikuolleisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laajemmin ylikuolleisuuden syitä. Menetelmät: Vertailimme keskenään vuosien 1996-2016 aneurysmaattisen SAV:n saaneiden potilaiden ja muun suomalaisen väestön kuolinsyitä ikä, sukupuoli, sairaanhoitopiiri ja ajanjakso vakioituna. Käytimme Tilastokeskuksen 54-luokkaista kuolemansyyluokitusta tarkentaen kuitenkin aivoverisuonitautien diagnooseja, jotta näiden syiden tarkempi analysointi olisi mahdollista. Tulokset: Kaikki aivoperäiset kuolemansyyt olivat yliedustettuina vertailuryhmään nähden: SAV:hen liittyvien ongelmien lisäksi nousivat siis esiin myös aivoinfarktit SMR (standardized mortality ratio, vakioitu kuolleisuussuhde) 2,19 (95%LV=1,57-2,97), spontaanit aivoverenvuodot SMR 4,42 (3,23-5,92) sekä näiden myöhäisvaikutukset. Aivoperäisten syiden osalta SMR pysyi merkitsevästi taustaväestöä suurempana koko seuranta-ajan. Ei-aivoperäisistä syistä ylikuolleisuutta aneurysmaattisen SAV:n sairastaneilla potilailla aiheuttivat kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä SMR 1,89 (1,43-2,44), dementia ja Alzheimerin tauti SMR 1,52 (1,16-1,96), iskeemiset sydäntaudit SMR 1,67 (1,43-1,94), muut paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit SMR 1,57 (1,03-2,28) sekä tapaturmat ja väkivalta SMR 1,39 (1,02-1,84). Pohdinta: Tutkimuksemme perusteella SAV on yhteydessä korkeampaan vaskulaarikuolleisuuteen. Erityisesti aivoverisuonien sairaudet ovat yliedustettuina, mutta myös muiden kardiovaskulaarisyiden rooli on selkeä. SAV:ta voitaneen siis pitää, ainakin osittain, merkkinä huonontuneesta verenkiertoelimistön tilasta, ja näiden potilaiden kohdalla tulisikin kiinnittää erityistä huomiota kardiovaskulaarisairauksien riskitekijöiden tehokkaaseen hallintaan.
Subject: Subarachnoid hemorrhage
aneurysm
long-term mortality
cause-specific mortality
Full text embargoed until: 2022-02-11


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2022-02-11

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record