Hetkestä syntynyttä : suunnanmuutoksia ja uudenlaista otetta osallistavan teatterin käytäntöihin

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-020-1
Title: Hetkestä syntynyttä : suunnanmuutoksia ja uudenlaista otetta osallistavan teatterin käytäntöihin
Author: Rusi-Pyykönen, Mari
Contributor: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Date: 2020
Thesis level:
Belongs to series: Acta Scenica
ISSN: 2242-6485
ISBN: 978-952-353-020-1
URI: http://hdl.handle.net/10138/311590
URN:ISBN:978-952-353-020-1
Abstract: Osallistava teatteri alkoi levitä Suomeen 1960–70-lukujen vaihteessa. Tällöin osallistavia käytäntöjä luonnehti yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisesti aktivistinen asennoituminen. Onko tämä historiallinen perspektiivi tullut toimintakentässä läpinäkymättömäksi? Väitöstutkimuksessaan Mari Rusi-Pyykönen pyrkii kirkastamaan osallistavan teatterin käytäntöjen historiallista muotoutumista nykytilanteen vakiintuneiden toimintamuotojen näkökulmasta. Keskeisen osan väitöstutkimusta muodostaa Käsillä-esineprojekti. Esinelähtöisellä käsillä tekemisen metodilla Rusi-Pyykönen hakee materiaalista ilmaisua tutkimustehtävään liittyville ajatuksille tutkimusprosessin ymmärtämiseksi ja ohjaamiseksi. Metodin ja monilajisen tutkimusmateriaalin kautta rakentuu tutkimuksen tuloksena eettis-poliittinen sommitelma. Se tarjoaa uudenlaisen tarkastelunäkökulman osallistavaan teatteriin sekä uudenlaista otetta työtapoihin. Tutkimuksen tarkoitus on omalta osaltaan tukea näkemystä osallistavan teatterin monimuotoisuudesta ja sen asemasta ennalta määrittelemättömästi kehittyvien käytäntöjen heterogeenisena toimintakenttänä. Tämän motivoimana Rusi-Pyykösen tutkimus osallistuu moniääniseen, eettis-poliittiseen keskusteluun osallistavan teatterin toiminnan suuntaviivoista. Suomesta tämä kriittinen keskustelu on puuttunut ja puuttuu edelleen.
Subject: osallistavan teatterin käytännöt
esineet preteksteinä
ryhmänohjaajuus
prosessityömetodi
käytännön ohjaama taiteellinen tutkimus
Subject: osallistavan teatterin käytännöt
esineet preteksteinä
ryhmänohjaajuus
prosessityömetodi
käytännön ohjaama taiteellinen tutkimus
Subject (ysa): taiteellinen tutkimus
osallistava teatteri
historia
työtavat
toimintamuodot
esineet
montaasi
monimuotoisuus
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Acta_Scenica_57.pdf 4.923Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record