Chemoradiation for Soft Tissue Sarcoma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141359
Title: Chemoradiation for Soft Tissue Sarcoma
Author: Mynttinen, Henri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141359
http://hdl.handle.net/10138/311646
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pehmytkudossarkoomat (PKS) ovat ryhmä syöpäsairauksia, jotka saavat alkunsa mesenkymaalisista kantasoluista ja esiintyvät tyypillisesti raajoissa ja vartalonseinämässä. Radiokemoterapia (RKT) on aggressiivinen hoitoprotokolla, jolla pyritään entistä säästävämpään kirurgiseen hoitoon sekä parantamaan paikallista tautikontrollia. Aggressiivinen hoitomuoto on toisaalta raskas potilaille sekä sisältää riskin hoitokomplikaatioista. Näihin lukeutuvat hoidon jälkeinen raajajäykkyys sekä leikaushaavojen post-operatiiviset komplikaatiot. Kirjallisuudessa on raportoitu samankaltaisten, mutta ei identtisten protokollien käytön tuloksista. Tämän tutkimuksen päätavoitteina oli tutkia potilaiden selviytymistä ja pitkäaikaiskomplikaatioiden määrää. Tutkimuksessa analysoitiin 89 korkean riskin PKS-potilasta, jotka hoidettiin vuosina 1998-2016 Helsingin yliopistollisessa sairaalassa pehmytkudostuumoriryhmän toimesta. Käytetty RKT-protokolla koostuu kuudesta lomitetusta doksorubisiini-ifosfamidi-solunsalpaajajaksosta sekä jaksotetusta hyperfraktioidusta sädehoidosta. TULOKSET: Potilaista 99 %:lla oli korkean riskin tauti. Hoitomyöntyvyys oli tutkimuksessa hyvä ja suurin osa potilaista sai suunnitellun hoidon kokonaisuudessaan. Paikalliskontrolli 5,4 vuoden seurannassa oli 81 % ja raajan säästävä kirurgia oli mahdollinen 93 %:lla potilaista. DISKUSSIO: Paikalliskontrolli on tyydyttävä aiempiin löydöksiin verrattuna, mutta metastaasiton selviytyminen oli vain 50,3 % kolmen vuoden seurannassa. Aiempien löydösten perusteella säästävä kirurgia ei aina johda parempaan selviytymiseen. Pehmytkudossarkooma on harvinainen ja haastava tauti, jonka hoidosta on vaikea tehdä tilastollisesti vahvaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa suositusta. Tämä tutkimus tuo lisää näyttöä RKT-protokollan hyödyllisyydestä korkean riskin potilaiden hoidossa satunnaistettujen kontrolloitujen hoitotutkimusten puuttuessa. Heikko kokonaisselviytyminen puoltaa uusien hoitomahdollisuuksien tutkimusta sekä kokeilua.
Subject: soft tissue sarcoma
chemotherapy
radiation therapy


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tutkielma.pdf 259.8Kb PDF View/Open
liitetiedosto.pdf 1.244Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record