Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
Title: Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen
Author: Tiderman, Anette
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
http://hdl.handle.net/10138/311649
Thesis level: master's thesis
Abstract: Cancer är en mycket sällsynt sjukdom hos barn. Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn och den vanligaste leukemin hos barn är ALL (akut lymfatisk leukemi). Kliniska fynd eller avvikelser i blodbilden kan väcka misstanken om leukemi. Vården av leukemi hos barn har gått framåt med storm steg, och i dag är prognosen relativt bra. Leukemi hos barn vårdas i Finland enligt nordiska behandlingsprotokoller. Stamcellstransplantation används vid svår behandlade leukemier, då behandlingsresultatet efter de första behandlingarna varit otillräckligt eller ifall återfall förekommer snabbt efter det första behandlings perioden. Immunförsvaret är nedsatt hos leukemi patienter på grund av själva sjukdomen samt på grund av behandlingarna som används för att vårda sjukdomen. Efter en stamcellstransplantation är patientens immunförsvar svårt nedsatt. Det tar till och med år för immunförsvaret att återhämta sig efter en stamcellstransplantation. Syftet med denna studie var att kartlägga rekonstruktionen av T-lymfocyterna efter stamcellstransplantation, samt vilken inverkan T-lymfocyternas rekonstruktion har på patientens prognos. T-lymfocyternas rekonstruktion uppföljdes med hjälp av blodprov med 1, 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månaders mellanrum efter stamcellstransplantationen. Enligt studien rekonstrueras CD8 positiva lymfocyterna snabbare än CD4 positiva lymfocyterna. En långsam rekonstruktion av CD4 positiva lymfocyter korrelerar med en högre mortalitet enligt vår studie.
Subject: T-lymfosyytti
leukemia
kantasolusiirto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record