Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
Julkaisun nimi: Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen
Tekijä: Tiderman, Anette
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
http://hdl.handle.net/10138/311649
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Cancer är en mycket sällsynt sjukdom hos barn. Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn och den vanligaste leukemin hos barn är ALL (akut lymfatisk leukemi). Kliniska fynd eller avvikelser i blodbilden kan väcka misstanken om leukemi. Vården av leukemi hos barn har gått framåt med storm steg, och i dag är prognosen relativt bra. Leukemi hos barn vårdas i Finland enligt nordiska behandlingsprotokoller. Stamcellstransplantation används vid svår behandlade leukemier, då behandlingsresultatet efter de första behandlingarna varit otillräckligt eller ifall återfall förekommer snabbt efter det första behandlings perioden. Immunförsvaret är nedsatt hos leukemi patienter på grund av själva sjukdomen samt på grund av behandlingarna som används för att vårda sjukdomen. Efter en stamcellstransplantation är patientens immunförsvar svårt nedsatt. Det tar till och med år för immunförsvaret att återhämta sig efter en stamcellstransplantation. Syftet med denna studie var att kartlägga rekonstruktionen av T-lymfocyterna efter stamcellstransplantation, samt vilken inverkan T-lymfocyternas rekonstruktion har på patientens prognos. T-lymfocyternas rekonstruktion uppföljdes med hjälp av blodprov med 1, 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månaders mellanrum efter stamcellstransplantationen. Enligt studien rekonstrueras CD8 positiva lymfocyterna snabbare än CD4 positiva lymfocyterna. En långsam rekonstruktion av CD4 positiva lymfocyter korrelerar med en högre mortalitet enligt vår studie.
Avainsanat: T-lymfosyytti
leukemia
kantasolusiirto


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot