Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
Titel: Lasten T-lymfosyyttien rekonstruktio kantasolusiirron jälkeen ja sen merkitys potilaan ennusteeseen
Författare: Tiderman, Anette
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002141361
http://hdl.handle.net/10138/311649
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Cancer är en mycket sällsynt sjukdom hos barn. Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn och den vanligaste leukemin hos barn är ALL (akut lymfatisk leukemi). Kliniska fynd eller avvikelser i blodbilden kan väcka misstanken om leukemi. Vården av leukemi hos barn har gått framåt med storm steg, och i dag är prognosen relativt bra. Leukemi hos barn vårdas i Finland enligt nordiska behandlingsprotokoller. Stamcellstransplantation används vid svår behandlade leukemier, då behandlingsresultatet efter de första behandlingarna varit otillräckligt eller ifall återfall förekommer snabbt efter det första behandlings perioden. Immunförsvaret är nedsatt hos leukemi patienter på grund av själva sjukdomen samt på grund av behandlingarna som används för att vårda sjukdomen. Efter en stamcellstransplantation är patientens immunförsvar svårt nedsatt. Det tar till och med år för immunförsvaret att återhämta sig efter en stamcellstransplantation. Syftet med denna studie var att kartlägga rekonstruktionen av T-lymfocyterna efter stamcellstransplantation, samt vilken inverkan T-lymfocyternas rekonstruktion har på patientens prognos. T-lymfocyternas rekonstruktion uppföljdes med hjälp av blodprov med 1, 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månaders mellanrum efter stamcellstransplantationen. Enligt studien rekonstrueras CD8 positiva lymfocyterna snabbare än CD4 positiva lymfocyterna. En långsam rekonstruktion av CD4 positiva lymfocyter korrelerar med en högre mortalitet enligt vår studie.
Subject: T-lymfosyytti
leukemia
kantasolusiirto


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post