Dialogia käsitteiden valinnasta ja käytöstä : Kieli-ideologiat tiedekirjallisuuden suomennostyössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311702

Citation

Mäntynen , A & Kalliokoski , J 2018 , ' Dialogia käsitteiden valinnasta ja käytöstä : Kieli-ideologiat tiedekirjallisuuden suomennostyössä ' , Virittäjä , Vuosikerta. 122 , Nro 4 , Sivut 493-522 . https://doi.org/10.23982/vir.60903

Title: Dialogia käsitteiden valinnasta ja käytöstä : Kieli-ideologiat tiedekirjallisuuden suomennostyössä
Author: Mäntynen, Anne; Kalliokoski, Jyrki
Contributor organization: Suomen kieli
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Suomen kieli ja kulttuuri
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 30
Belongs to series: Virittäjä
ISSN: 0042-6806
DOI: https://doi.org/10.23982/vir.60903
URI: http://hdl.handle.net/10138/311702
Abstract: Artikkelissa käsitellään tiedekirjallisuuden kääntämistä toimituksellisena prosessina 2000-luvun Suomessa diskurssintutkimuksen näkökulmasta. Artikkelissa sovelletaan kieli-ideologian käsitettä tieteenalan käsitteistön ja termien käännösprosessin tutkimukseen. Tarkastelun kohteina ovat suomentajan ja kustannustoimittajan käymä keskustelu käsitteiden valinnasta ja käytöstä sekä erityisesti se, mitä leksikaaliset valinnat, kustannustoimittajan kommentit sekä kääntäjän reaktiot kommentteihin kertovat kieli-ideologioista. Tutkimusaineisto koostuu yhden tiedekirjasuomennoksen käsikirjoitusversioista, kustannustoimittajan ja kääntäjän käsikirjoitukseen tekemistä kommenteista sekä kääntäjän haastattelusta ja muista etnografisista havainnoista, joita analysoidaan laadullisesti diskurssintutkimuksen keinoin. Tutkimuksen kohteena on kolmenlaisia kieli-ideologisia ilmiöitä: käännösprosessiin osallistuvien suhtautuminen ”vieraisiin” aineksiin, käännettävän teoksen tieteenalan diskurssille ominaisista ilmauksista käytävät neuvottelut sekä värittyneitä tai historiallisesti latautuneita ilmauksia koskevat keskustelut. Analyysi paljastaa, että käännösprosessissa on läsnä samanaikaisesti keskenään kilpailevia ideologioita ja eri kieli-ideologiat ovat kytköksissä polysentrisiin normijärjestelmiin. Näkemykset siitä, millaisia käsitteitä tieteenalalla, sen tulosten julkaisemisessa ja niistä selostamisessa tulisi käyttää, vaihtelevat sen mukaan, millaisiin diskurssiyhteisöihin käännöksen parissa työskentelevät toimijat kuuluvat tai millaista kielellistä asiantuntijuutta he edustavat. Tutkimus osoittaa, että tieteellisen teoksen käsitteiden kääntämisessä on otettava huomioon tieteenalojen diskurssiyhteisöjen käytänteet – mutta myös, että eri toimijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, mitä nämä käytänteet kunkin yksittäisen ilmauksen kohdalla ovat. Kustannustoimittajan reaktiot suomentajan valitsemiin käsitteisiin kertovat kielenkäytön kontekstien dynaamisuudesta ja kerroksellisuudesta. Kun kustannustoimittaja ehdottaa vierasperäisen käsitteen tilalle kotoperäistä ilmausta, ehdotuksen taustalla on suomalaisen kielenhuollon perinteen ideologinen piirre, vieraan vaikutuksen torjuminen. Kustannustoimittaja saattaa myös tarjota kansainvälistä ilmausta kotoperäisen tilalle. Tämä puolestaan kertoo siitä, että suomentajalla ja kustannustoimittajalla voi olla erilainen näkemys tieteenalan kielenkäytön konventioista ja käsitteistöstä. Näissä tapauksessa on kyse toisenlaisesta purismista.
Subject: 6121 Kielitieteet
tiedekirjallisuus
kääntäminen
kieli-ideologia
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: Unknown funder
Grant number:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
60903_Artikkelin_teksti_109861_1_10_20181221.pdf 584.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record