Ennustaako pulssipaine kuolleisuutta tyypin 1 diabeetikoilla?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002171369
Title: Ennustaako pulssipaine kuolleisuutta tyypin 1 diabeetikoilla?
Author: Jalonen, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002171369
http://hdl.handle.net/10138/311786
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tyypin 1 diabetesta esiintyy Suomessa eniten maailmassa. Tärkeimmät estettävissä olevat lisäsairastavuutta aiheuttavat tekijät ovat sairauden mikro- ja makrovaskulaariset komplikaatiot. The Finnish Diabetic Nephropathy Study eli FinnDiane -seurantatutkimus selvittää näiden lisäsairauksien syntymekanismeja, erityisesti munuaissairauden (nefropatia) osalta, joka tunnetaan merkittävänä kuolleisuuden riskitekijänä. Diabeettinen nefropatia lisää huomattavasti sydän- ja verisuonisairastavuutta, mikä on diabetesta sairastavien potilaiden johtava kuolinsyy. Pulssipaine on systolisen ja diastolisen verenpaineen erotus. Se on noninvasiivinen tapa mitata valtimoiden jäykkyyttä, ja esimerkiksi valtimoiden keskiverenpaineeseen verrattuna huomioi paremmin sekä systolisen että diastolisen verenpaineen vaihtelun. Aiemmassa tutkimuksessamme on osoitettu diabetesta sairastavien kiihtyneestä valtimoiden jäykistymisestä johtuva varhaisempi pulssipaineen nousu jo nuoremmalla iällä. Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää, ennustaako kohonnut pulssipaine kuolleisuutta tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä. Tutkimusaineisto koostui 4439 FinnDiane-tutkimukseen osallistuneesta aikuispotilaasta, joilla diabetes oli todettu alle 40-vuotiaana ja joiden insuliinihoito oli aloitettu vuoden sisään diagnoosista. Tiedot kerättiin kyselylomakkeella, jota täydennettiin vastaanotolla. Tiedot kuolemasta saatiin Tilastokeskuksen kuolinrekisteristä. Tietoa kerättiin vuosien 1994-2014 välisenä aikana. Seuranta-ajan mediaani oli 14 vuotta. 713 kuoli seuranta-aikana. Jaoimme potilaat pulssipaineen suhteen neljänneksiin, joita vertailimme Coxin regressio –menetelmää käyttäen. Kolmen matalimman neljänneksen välillä ei saatu merkittävää eroa kuolleisuudessa, mutta korkeimman pulssipaineen neljänneksessä kuolleisuus oli 1,4-kertainen edellisiin verrattuna. Lisäksi analysoimme aineistoa pulssipaineen mediaanin suhteen kahtia jaettuna. Korkeampi pulssipaine liittyi yhdenmukaisesti suurempaan kuolleisuuteen. Muita pulssipaineeseen liittyvän kuolleisuuden riskitekijöitä olivat nefropatia, miessukupuoli ja huono glukoositasapaino.
Subject: pulse pressure
mortality
nephropathy
sex
HbA1c


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jalonen_Emmi_Pro_gradu_2019.pdf 500.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record