Toisto ja korjauksen rajat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/311948

Citation

Kurhila , S K & Lilja , N 2017 , ' Toisto ja korjauksen rajat ' , Virittäjä , Vuosikerta. 121 , Nro 2 , Sivut 213-243 . https://doi.org/10.23982/vir.56632

Title: Toisto ja korjauksen rajat
Author: Kurhila, Salla Kristiina; Lilja, Niina
Contributor organization: Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Suomen kielen tilanteinen oppiminen
Opettajien akatemia
Date: 2017
Language: fin
Number of pages: 31
Belongs to series: Virittäjä
ISSN: 0042-6806
DOI: https://doi.org/10.23982/vir.56632
URI: http://hdl.handle.net/10138/311948
Abstract: Tässä keskustelunanalyyttisessa artikkelissa analysoidaan korjausaloitteena toimivia edeltävän vuoron osittaisia toistoja. Tavoitteena on selvittää, millaisia puheen vastaanottamisen ongelmia edeltävän vuoron (osittaisella) toistolla pyritään ratkaisemaan, sekä pohtia korjausaloitteina toimivien toistojen suhdetta niiden lähi-ilmiöihin, kuten uuden tiedon vastaanottamiseen. Aineisto koostuu 37,5 tunnista suomenkielisiä ääni- ja videotallennetettuja arkikeskusteluja. Osa aineiston vuorovaikutustilanteista on peräisin Helsingin yliopiston keskusteluntutkimuksen arkistosta ja osa on itse keräämäämme. Kaikki keskustelutilanteet ovat vapaamuotoisia ja epämuodollisia; puhujat ovat ystäviä, sukulaisia tai tuttavia keskenään, kaikki ovat aikuisia ja puhuvat ensikielenään suomea. Analyysi perustuu tästä aineistosta löydettyjen 46 toistokorjausaloitteen kokoelmaan. Analyysi osoittaa, että toistot ovat hyvin monikäyttöinen korjauksen aloittamistapa. Niillä voidaan osoittaa ongelmia edeltävän puheen kuulemisessa tai ymmärtämisessä. Lisäksi niillä voidaan kuitenkin reagoida muuntyyppisiin ongelmiin. Erityisesti analyysissa nousee esiin havainto siitä, että toistot korjausaloitteina liittyvät tyypillisesti tilanteisiin, joissa on – kuulemis- tai ymmärrysongelmien lisäksi tai niihin yhteenkietoutuneena – myös jonkinlaista hyväksyttävyyden ongelmallisuutta: toistettu elementti ei vaikuta olevan kontekstissaan odotuksenmukainen. Tällaiset toistokorjausaloitteet haastavat ongelmavuoron tarkkuutta tai totuudellisuutta ja kuuluvat näin laajempaan interpersoonaisten ongelmien kenttään. Analyysin pohjalta artikkelissa pohditaan sitä, missä korjausilmiöiden rajat kulkevat.
Subject: 6121 Kielitieteet
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
56632_Artikkelin_teksti_75161_1_10_20170619.pdf 1.154Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record