Kalliomaalauksia peittävien silikasilausten uraanisarja-ajoittaminen : tapausesimerkkeinä Suomussalmen Värikallio ja Puumalan Syrjäsalmi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002261413
Title: Kalliomaalauksia peittävien silikasilausten uraanisarja-ajoittaminen : tapausesimerkkeinä Suomussalmen Värikallio ja Puumalan Syrjäsalmi
Author: Kailamäki, Uine
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002261413
http://hdl.handle.net/10138/312371
Thesis level: master's thesis
Discipline: arkeologia
Archaeology
arkeologi
Abstract: Tutkielmassa perehdytään esihistoriallista kalliotaidetta suojaavien silikasilausten uraanisarja-ajoittamiseen. Esihistoriallista taidetta on ajoitettu uraanisarjamenetelmillä aikaisemmin kalsiittisaostumista, mutta opaaliset silikasilaukset ovat Suomen olosuhteissa paljon niitä yleisempi epäorgaaninen kivisilaustyyppi. Uraanisarjat ovat luonnossa esiintyviä radioaktiivisia hajoamissarjoja, joiden jäsenten erilaisen geokemiallisen käyttäytymisen ja eripituisten puoliintumisaikojen vuoksi niitä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisten geologisten ja arkeologisten ilmiöiden ajoittamiseen. Kalliomaalausten ajoituksiin käytetään usein uraanin 234U ja toriumin 230Th-isotooppeja niiden sopivan puoliintumisajan vuoksi, ja koska uraanilla on vesiliukoisena taipumus kertyä selektiivisesti nuoriin saostumiin, jollaisia myös kalliomaalauksia peittävät silaukset ovat. Näytteessä oleva 230Th on siis tällaisessa näytteessä syntynyt oletettavasti uraanin radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. Amorfisesta silikasta on saatu lupaavia tuloksia geokronometrinä, mutta ohuista (n. 100 μm) ja kovista silauksista näytteenotto on vaikeampaa kuin pehmeästä ja nopeakasvuisesta kalsiitista. Silikasaostumien suora laserablaatio massapektrometrillä analysoitavaksi onkin nostanut suosiotaan jo geologisten opaalisaostumien ajoittamisessa opaalin ohuiden, eri-ikäisten kerrosten sekoittumisen ehkäisemiseksi. Tapausesimerkkeinä tutkimuksessa käsitellään Suomussalmen Värikallion ja Puumalan Syrjäsalmen kalliomaalauksia, sekä niitä peittäviä silikasilauksia. Kohteiden silaukset osoittautuivat yllättävän erilaisiksi keskenään. Värikallion silaus on massamainen ja sisältää vain vähän detritaalisuutta. Syrjäsalmen silaus sitä vastoin on fragmentaarinen, erilaisten litobionttien peittämä, ja vaikuttaa köyhtyneen uraanista sekä keränneen itseensä epäpuhtauksia. Värikallion silaus vaikuttaa alustavan tutkimuksen perusteella lupaavalta uraanisarja-ajoittamisen kohteelta. Jos siitä saadaan myöhemmin tehtyä onnistunut ajoitus, on se todennäköisesti ensimmäinen laatuaan – niin Suomessa, kuin koko maailmassakin – tämäntyyppisestä kohteesta tehtynä.
Subject: kalliomaalaukset
uraanisarja-ajoittaminen
geoarkeologia
isotooppigeokemia
opaalisaostumat
Subject (yso): kalliomaalaukset
radiokemia
geokemia
isotoopit
opaalit
arkeologia
uraani


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kailamaki_uine_pro_gradu_2020.pdf 10.62Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record