The effect of industrial processing and abomasal methionine infusion on utilisation of faba bean protein in dairy cows

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/312374

Citation

Halmemies-Beauchet-Filleau , A , Kokkonen , T , Jaakkola , S & Vanhatalo , A 2019 , The effect of industrial processing and abomasal methionine infusion on utilisation of faba bean protein in dairy cows . in Proceedings of the XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019) . Advances in Animal Biosciences , no. 3 , vol. 10 , Cambridge University Press , pp. 400 , International Symposium on Ruminant Physiology , Leipzig , Germany , 03/09/2019 . https://doi.org/10.1017/S2040470019000037

Titel: The effect of industrial processing and abomasal methionine infusion on utilisation of faba bean protein in dairy cows
Författare: Halmemies-Beauchet-Filleau, Anni; Kokkonen, Tuomo; Jaakkola, Seija; Vanhatalo, Aila
Upphovmannens organisation: Department of Agricultural Sciences
Animal Science Research
Helsinki One Health (HOH)
Tuomo Kokkonen / Principal Investigator
Seija Jaakkola / Principal Investigator
Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)
Utgivare: Cambridge University Press
Datum: 2019
Språk: eng
Sidantal: 1
Tillhör serie: Proceedings of the XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP 2019)
Tillhör serie: Advances in Animal Biosciences
ISSN: 2040-4700
DOI: https://doi.org/10.1017/S2040470019000037
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/312374
Beskrivning: Advances in Animal Biosciences vol 10 issue 3 (p.369-649) This book is part of a series which is a companion to the journal ANIMAL The Proceedings of the XIIIth International Symposium on Ruminant Physiology constitute summaries of papers.
Subject: 412 Animal science, dairy science
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: acceptedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Industrial_processing_etc..pdf 365.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post