Changes in biological and behavioural cardiovascular risk factors among Russian adolescents during the transition period of the country

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5871-0
Title: Changes in biological and behavioural cardiovascular risk factors among Russian adolescents during the transition period of the country
Author: Verho, Anastasiya
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Population Health
NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE (THL)
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-03-27
Belongs to series: URN:ISSN:978-951-51-5870-3
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5871-0
http://hdl.handle.net/10138/312609
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Non-communicable diseases, especially cardiovascular disease (CVD), account for the majority of deaths worldwide. It is well known that population health is vulnerable to political and economic influences. Russia has faced significant political and economic changes over the past few decades. The country became world-famous for its high CVD morbidity and mortality rates after the collapse of the USSR and the shift towards a market economy (transitional period). While CVD risk factors in adults have been widely investigated by international scholars, scientific evidence regarding changes in CVD risk factors among Russian youth in recent decades appears to be rather scarce. Long ago it was established that CVD risk factors, both biological and behavioural, develop early in life and are shaped by environmental influences. Once formed, CVD risk factors – especially health behaviours – are difficult to change. Epidemiological studies have shown that the development of CVD risk factors among children and adolescents follows the same trends as among adults. This thesis investigates changes in cardiovascular risk factors among Russian youth during the transition in the country between 1995 and 2013. No previous study has investigated changes in CVD risk factors in relation to adolescents’ social environment in Russia. The study period coincides with the highest CVD mortality rates in the country and significant economic changes. Biological and behavioural CVD risk factors were studied using an internationally comparable methodology among all 15-year-old students, from all schools in the Pitkäranta district in the Republic of Karelia in Russia, between 1995 and 2013. Cross-sectional surveys were conducted in 1995, 2004 and 2013. The total sample consisted of 1072 students: 368 in 1995 (response rate of 95%), 340 in 2004 (response rate of 85%) and 364 students in 2013 (response rate of 98%). In 1995 and 2004, to study changes in biological risk factors for CVD, the blood pressure, height and weight of subjects were obtained for calculation of body mass index, together with venous blood samples for the determination of lipid levels. Participants filled in a questionnaire with pre-coded answers to study smoking, drinking of alcohol and nutrition behaviour, together with nutrition literacy in all years of the survey. In 2013, data was collected using only the questionnaire. Biological risk factors (blood pressure, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, weight, height, BMI) were within a normal range initially and did not show negative changes until 2004 for both genders. Significant changes were observed in behavioural risk factors. They mostly worsened during the study period, especially among girls. Thus, the prevalence of daily smoking among boys was high and did not change during the study period. Among girls, daily smoking had more than doubled by 2004 from 7% to 15%. The proportion of non-smoking girls, believing that quitting smoking is easy for young people, increased by 2004. Also, the proportion of girls smoking at home with parents being aware of it increased compared with 1995. Both genders reported smoking at school during breaks. Especially among boys the prevalence was high but did not change between the survey years. Among girls, smoking at school during breaks increased by 2004. Even though the prevalence of smoking remained high among boys and increased among girls during the study period, the prestige of smoking, as a means of improving image, decreased among participants of both genders, except for smoking boys. Among both genders, the odds of smoking were higher among participants if the best friend smoked compared with the presence of smokers among family members. In both survey years, adolescents reported that it was possible to purchase tobacco and alcohol themselves. The self- purchasing of alcohol increased among both genders by 2004. The proportion of youth that had never tried alcohol decreased among both genders. Early initiation of alcohol-drinking increased among boys and in 2004 they consumed alcohol more frequently compared with 1995. Weekly alcohol consumption increased among both genders by 2004. Gender differences in alcohol-drinking behaviour have mostly diminished. Beer consumption among girls almost tripled and the prevalence of drunken behaviour increased among girls by 2004. The consumption of vegetables increased by 2013 but was still insufficient among both genders. Fruit and berry consumption among girls increased by 2004, with a consequent decrease almost to previous levels by 2013. The purchasing of food high in saturated fat during breaks at school and after school increased among both genders by 2004 and decreased again by 2013. The consumption of sugary drinks and snacks among boys increased from 2004. Among girls it increased steadily from 1995. Milk-drinking decreased among both genders. Nutritional literacy was rather low and further deteriorated among both genders. The country’s transition had an effect on behavioural CVD risk factors among Russian adolescents. With regard to some positive changes, negative changes in smoking, alcohol use and some dietary aspects prevailed. It is important to be aware of potential environmental influences on youth CVD risk factors, especially in countries with fluctuating economic situations. A regular country-wide surveillance system should be established to monitor changes in CVD risk factors with regard to environmental influences. Public health interventions and control over the implementation of health policies are needed to improve the CVD risk factor profile of Russian adolescents.Tarttumattomat taudit ja erityisesti sydän- ja verisuonitaudit ovat tärkein kuolinsyy maailmanlaajuisesti. On yleisesti tiedossa, että väestön terveys on altis poliittisille ja taloudellisille vaikutteille. Venäjä on kohdannut merkittäviä poliittisia ja taloudellisia muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Neuvostoliiton romahdettua maa tuli tunnetuksi korkeasta sydän- ja verisuonitautisairastuvuudesta ja niiden aiheuttamasta kuolleisuudesta. Romahdusta seurasi välivuosi ja muutos kohti markkinataloutta. Kansainväliset tutkijat ovat tutkineet aikuisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä laajalti, kun taas sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutoksista venäläisillä nuorilla on vähän tietoa. On tiedetty jo pitkään, että sydän- ja verisuonitaudit (biologiset ja elintavoista johtuvat) kehittyvät varhain elämässä ja muokkautuvat ympäristön vaikutusten mukaan. Terveyskäyttäytymistä on vaikea muuttaa sen jälkeen, kun se on kehittynyt. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden kehitys noudattaa lapsilla ja nuorilla samaa kaavaa kuin aikuisilla. Tämä väitöskirja tutkii muutoksia venäläisen nuorison sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä vuosina 1995–2013. Yksikään aikaisempi tutkimus ei ole tutkinut sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutosten yhteyksiä sosiaalisen ympäristön vaikutuksiin venäläisillä nuorilla. Tutkimukseen valitulla ajanjaksolla maa on kokenut korkeimmat sydän- ja verisuonitautien kuolleisuusluvut sekä merkittäviä taloudellisia muutoksia. Biologisia ja elintapoihin liittyviä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä tutkittiin kansainvälisesti vertailukelpoisia menetelmiä käyttäen. Tutkimuskohteina olivat 15-vuotiaat oppilaat kaikista kouluista Pitkärannan alueella Karjalan tasavallassa Venäjällä vuosina 1995, 2004 ja 2013. Tutkimukseen osallistui 1072 oppilaasta: 368 oppilasta vuonna 1995, jolloin osallistumisaktiivisuus oli 95 prosenttia, 340 oppilasta vuonna 2004, jolloin osallistumisaktiivisuus oli 85 prosenttia, ja 364 oppilasta vuonna 2013, jolloin osallistumisakstiivisuus oli 98 prosenttia. Muutoksia biologisissa riskitekijöissä tutkittiin antropometrisin mittauksin (verenpaine, pituus ja paino) ja keräämällä laskimoverinäytteitä, joista määritettiin rasva-arvot vuonna 1995 and 2004. Osallistujat täyttivät esitäytetyn lomakkeen, jonka avulla tutkittiin osallistujien tupakointia, alkoholin käyttöä ja ravitsemuskäyttäytymistä yhdessä terveyslukutaidon kanssa. Biologiset riskitekijät (verenpaine, kokonais- ja HDL-kolesteroli, paino, pituus ja painoindeksi) olivat normaalitasolla tutkimuksen alussa eikä negatiivisia muutoksia havaittu tutkimusajanjakson aikana vuoteen 2004 mennessä kummallakaan sukupuolella. Tutkimuksessa havaittiin muutoksia tupakoinnissa ja alkoholikäyttäytymisessä nuorisoon ja heidän lähiympäristöönsä liittyvistä tekijöistä johtuen. Terveyskäyttäytyminen useimmiten huonontui. Päivittäinen tupakointi pojilla oli tyttöjä yleisempää koko tutkimusajan. Tutkimuksessa ei havaittu muutoksia päivittäisen tupakoinnin yleisyydessä pojilla. Tytöillä päivittäinen tupakointi yli kaksinkertaistui vuoteen 2004 mennessä. Vuonna 2004 tupakointia pidettiin vuoteen 1995 verrattuna vähemmän houkuttelevana ja vähemmän imagoa parantavana tekijänä muiden kuin tupakoivien poikien mielestä. Vuona 2004 useammat tupakoimattomat tytöt ajattelivat, että tupakoinnin lopettaminen on helppoa vuoteen 1995 verrattuna. Tyttöjen polttaminen kotona vanhempien tietäen lisääntyi vuodesta 1995 vuoteen 2004 verrattuna. Poikien tupakointi koulussa oli yleistä. Tyttöjen tupakointi välitunneilla lisääntyi vuodesta 1995 vuoteen 2004. Todennäköisyys aloittaa tupakointi oli suurempi niillä nuorilla, joiden läheisin ystävä tupakoi. Tupakkaa ja alkoholia oli helposti saatavilla. Vuonna 2004 alaikäisetkin ostivat itselleen alkoholia entistä enemmän vuoteen 1995 verrattuna. Alkoholia maistamattomien nuorten määrä väheni vuodesta 1995 vuoteen 2004. Poikien alkoholin käytön aloittaminen aikaistui ja he käyttivät alkoholia useammin. Sekä poikien että tyttöjen viikoittainen juominen lisääntyi vuodesta 1995 vuoteen 2004. Sukupuolten väliset erot alkoholin juomisessa ovat lähes poistuneet. Tytöillä oluen kulutus lähes kolminkertaistui ja humalahakuinen juominen yleistyi. Kasvisten kulutus kasvoi vuoteen 2013, mutta oli silti riittämätöntä. Hedelmien ja marjojen kulutus tytöillä kasvoi vuoteen 2004 saakka ja väheni taas melkein aiemmalle tasolle vuoteen 2013 mennessä. Paljon tyydyttyneitä rasvoja sisältävien ruokien ostaminen välitunneilla ja koulun jälkeen kasvoi vuoteen 2004 saakka ja väheni vuoteen 2013 mennessä. Sokeria sisältävien juomien ja välipalojen kulutus tytöillä kasvoi tasaisesti vuodesta 1995 alkaen, kun taas pojilla kulutus kasvoi vasta vuodesta 2004 alkaen. Hedelmien ja marjojen kulutus tytöillä kasvoi vuoteen 2004 saakka ja väheni taas melkein aiemmalle tasolle vuoteen 2013 mennessä. Maidon käyttäminen ruokajuomana väheni sekä tytöillä että pojilla. Ravitsemustieto oli melko alhaista ja heikkeni entisestään. Maassa tapahtuneilla muutoksilla on vaikutus venäläisten nuorten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Vaikutukset terveyskäyttäytymiseen ovat osin positiivisia ja osin negatiivisia. On tärkeää olla tietoinen nuorison sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden taustatekijöistä ja muutoksista erityisesti maissa, joissa on vaihteleva taloudellinen tilanne. Säännöllisen kansallisen seurantajärjestelmän perustaminen olisi perusteltua, jotta pystyttäisiin havaitsemaan ympäristön vaikutuksen aiheuttamia muutoksia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä. Venäläisten nuorten riskitekijäprofiilin parantamiseksi tarvitaan julkisen terveydenhuollon toimenpiteitä, kansanterveyttä edistäviä toimia ja terveyspolitiikan kunnollista täytäntöönpanoa.
Subject: Kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Changesi.pdf 5.052Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record