Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2019

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/312658

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_7_2020.pdf 2.263Mb PDF View/Open
Title: Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2019
Author: Järvinen, Eija; Kauppi, Lea; Pietilä, Tuula; Oksanen, Niina; Wainio-Biese, Terhi; Primmer, Eeva; Juvonen, Harri
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2020
ISBN: 978-952-11-5134-7
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/312658
Abstract: Tämä raportti Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2019 sisältää johdon katsauksen toimintaan, kuvauksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä tuotoksista ja laadunhallinnasta teema-alueittain. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen henkisistä voimavaroista sekä henkilöstöä ja työajan käyttöä samoin kuin kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia ja analyyseja. Raportissa on myös kuvaus SYKEn sisäisestä valvonnasta sekä toimintaan ja palveluihin kohdistuneista arvioinneista. Julkaisu sisältää SYKEn tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2019 ja niiden tarkastelun, johto-organisaation kuvauksen, listauksen kansainvälisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä, yhteenvedon SYKEn tutkimusinfrastruktuureista sekä kuvauksia vuoden 2019 aikana valmistuneista tutkimuksista ja hankkeista.
Subject: SYKE toimintakertomukset
Subject (yso): toimintakertomukset
tilinpäätös


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record