Metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien digitaaliset taidot ja valmius digitaalisten palveluiden käyttöönottoon

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031501
Titel: Metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien digitaaliset taidot ja valmius digitaalisten palveluiden käyttöönottoon
Författare: Rantanen, Venla
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för skogsvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031501
http://hdl.handle.net/10138/312830
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstrakt: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Suomessa toimivien pienten metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien digitaalisten taitojen tasoa sekä digitaalisten laitteiden ja -palveluiden käyttöä yrityksen toiminnassa. Tavoitteena oli selvittää yrittäjien käytössä nyt olevat laitteet ja palvelut sekä mahdolliset esteet uusien sähköisten palveluiden käyttöönotolle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin yrittäjien liiketoimintaan liittyviä oppimis- ja koulutustarpeita sekä asenteita verkko-oppimista kohtaan. Tutkimus toteutettiin osana FOBIA (Forest Business Innovation and Advancement) -projektia, jonka tavoitteena on parantaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin syrjäseuduilla toimivien metsäkone- ja metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin partnerina toimii Suomessa Luonnonvarakeskus, Työtehoseura ry (TTS), Riveria ja Tietohippu Oy. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin sähköpostikyselynä metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjiltä huhtikuussa 2018. Kysely lähetettiin Koneyrittäjien liiton sekä Metsäalan asiantutkijat ry:n jäsenille uutiskirjeen sekä sähköpostin välityksellä. Kysely tavoitti noin 1250 yrittäjää ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 73 kappaletta. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 6 %. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa analyysiä. Tulosten perusteella voidaan sanoa metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien digitaalisten laitteiden ja -palveluiden käytön olevan vielä melko vähäistä. Yleiset laitteet ja palvelut, kuten sähköposti ja älypuhelin, on lähes kaikilla vastaajilla käytössä, mutta muita digitaalisia palveluita ja laitteita käytetään huomattavasti vähemmän. Suhtautuminen digitalisaatioon sekä verkko-opintoihin on kuitenkin positiivista ja yrittäjillä on halua oppia uutta. Monilla heistä on kuitenkin edelleen esteitä, jotka hidastavat uusien sähköisten palveluiden ja toimintojen käyttöönottoa. Noin viidenneksellä vastanneista yrityksen tulos oli negatiivinen, joten kehitettävää riittää.The purpose of this study was to evaluate the digital skills of finnish forest entrepreneurs and the use of digital services in their operations. The aim was to find out which digital services these entrepreneurs are using now and the possible obstacles to the use of new digital services. In addition, the study explored the learning needs of entrepreneurs and their attitudes towards e-learning. The research was a part of the Forest Business Innovation and Advancement (FOBIA) project, which aims to improve the competitiveness of small forest companies in remote areas of Finland, Sweden, Scotland and Ireland. The project partners in Finland are Luonnonvarakeskus, Työtehoseura ry (TTS), Riveria and Tietohippu Oy. The material used in the study was collected from forest entrepreneurs by email questionnaire in April 2018. The questionnaire was sent by e-mail to the members of Koneyrittäjien liitto and Metsäalan asiantutkijat ry. The survey reached about 1250 entrepreneurs and received 73 approved responses. The response rate to the survey was about 6 %. Research method was descriptive analysis. The results suggest that the use of digital equipment and services by forest entrepreneurs are still relatively low. General devices and services, such as e-mail and smartphones, are used by almost all respondents, but the use of other digital services and devices is very low. However, there is a positive attitude towards digitalization and e-learning. Entrepreneurs are interested to use new services as part of their business and learn more. However, many of them still have barriers that slow down the introduction of new electronic services and functions. About one fifth of the entrepreneurs had a negative net profit so there is lot to improve.
Subject: Digitalisaatio
metsäpalveluyrittäjyys
verkko-oppiminen


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Rantanen_Venla_Pro_gradu_2019.pdf 1004.Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post