Helsingin seisminen asemaverkko ja seismisyys 2019

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/313157
Title: Helsingin seisminen asemaverkko ja seismisyys 2019
Author: Luhta, Tuija; Mäntyniemi, Päivi; Vuorinen, Tommi; Lindblom, Pasi; Seipäjärvi, Pirita; Oinonen, Kati; Kortström, Jari; Tiira, Timo
Publisher: Seismologian instituutti
Date: 2020-03
Language: fin
Belongs to series: Seismologian instituutin raportti ; T-101
ISBN: 978-952-10-9599-3
ISSN: 0781-9579
URI: http://hdl.handle.net/10138/313157
Abstract: Helsinkiin on vuoden 2019 aikana suunniteltu kolmen aseman seismistä verkkoa, HelsinkiNet:iä, joka täydentää Suomen kansallista seimistä verkkoa Helsingissä ja sen lähialueilla. HelsinkiNet:in havaintojen avulla alueelta voidaan havaita pienempiä seismisiä tapauksia kuin aiemmin ja tapaukset voidaan paikantaa tarkemmin. Verkon suunnitelluilla asemapaikoilla on suoritettu testimittauksia syksyllä 2019. Verkko rakennetaan valmiiksi vuonna 2020. Helsingin Yliopiston Seismologian instituutti kerää asemien rekisteröimän aineiston ja paikantaa alueen tapaukset automaattisesti. Instituutti analysoi manuaalisesti maanjäristykset tai muuten merkittävät tapaukset ja tiedottaa niistä tarvittaessa Helsingin kaupungille. Vuonna 2019 Seismologian instituutti on analysoinut Helsingistä ja sen lähialueilta yhden maanjäristyksen, yhden indusoidun maanjäristyksen sekä 299 räjäytystä. Maanjäristys (ML0.9, 59.952°N, 24.967 °E) tapahtui 9.7.2019 merellä, lähellä Helsingin majakkaa. Indusoitu järistys (ML0.6, 60.191°N, 24.841 °E) tapahtui 9.5.2019 liittyen ST1:n geotermisen energian voimalaitoksen rakentamiseen. Liitteessä 1 kerrotaan Helsingin ja sen lähialueiden seismisyydestä ja kaupungissa vuoden 1829 jälkeen havaituista maanjäristyksistä.A three-station seismic network, HelsinkiNet, has been planned to Helsinki during 2019. The network will complement the Finnish National Seismic Network in the Helsinki region, lowering the detection treshold and improving location accuracy of seismic events. During autumn 2019 test measurements were conducted at the planned station locations. The network will be built during 2020. Institute of Seismology of the University of Helsinki (ISUH) will gather data from the stations, and perform automatic event detection. ISUH will analyse earthquakes and other significant events manually, and inform Helsinki City when necessary. In 2019 ISUH has analysed one earthquake, one induced earthquake, and 299 explosions from the Helsinki area. The earthquake (ML0.9, 59.952°N, 24.967 °E) occurred on 9th July under the sea, nearHelsinki lighthouse. The induced earthquake (ML0,6, 60.191°N, 24.841 °E) occurred on 9th May in Otaniemi, probably due to ST1 geothermal plant construction. In appendix 1 (Liite1) seismicity in Helsinki, and earthquake observations by residents there since 1829 are described.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
T101_Luhta_et_al_HEL-verkon_vuosiraportti_2019.pdf 21.90Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record