Musiikkikasvatus ja aivot: musiikillisen aivotutkimuksen hyödyntäminen musiikkikasvatuksessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003168233
Title: Musiikkikasvatus ja aivot: musiikillisen aivotutkimuksen hyödyntäminen musiikkikasvatuksessa
Author: Rantalainen, Karoliina
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/313342
URN:NBN:fi-fe202003168233
Abstract: Tässä tutkielmassa selvitän aivotutkimusten hyödynnettävyyttä musiikkikasvatuksessa. Tutkimustehtävänäni on tarkastella musiikin vaikutuksia aivoissa tutkimuskirjallisuuteen perustuen ja selvittää miten musiikkikasvattaja voisi hyödyntää tätä tietoa työssään. Tarkasteluni on kriittinen ja sen lähtökohtana on musiikkikasvatuksen näkökulma. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mitä musiikkikasvattajan tulisi tietää musiikillisesta aivotutkimuksesta? 2. Miten musiikillisen aivotutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää musiikkikasvatuksen alalla? Tutkimukseni on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Hyödynsin työssäni musiikki- ja taidekasvatusalojen sekä musiikkipsykologian ja neurotieteen tieteellisiä julkaisuja ja teoksia. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että musiikkikasvattajan on tärkeä tiedostaa miten musiikki vaikuttaa aivoihin. Esimerkiksi oppimisen prosessi neurofysiologisena ilmiönä on oleellista tietoa, jota työelämässä voi hyödyntää. Tulokset osoittavat myös, että kyky kriittiseen ajatteluun ja medialukutaito ovat olennaisia musiikkikasvattajan ammatillisuuden osa-alueita. Musiikkikasvattajat joutuvat usein perustelemaan oppiaineensa tärkeyttä muiden aineiden joukossa, jolloin on tärkeää osata nojautua tieteellisesti luotettaviin tutkimuksiin, jotta ammattikunnan uskottavuus ei kärsi.
Subject: aivotutkimus
musiikki
musiikkikasvatus
mediakriittisyys
oppiminen
Subject: aivotutkimus
musiikki
musiikkikasvatus
mediakriittisyys
oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rantalainen_Musiikkikasvatus_ja_aivot .pdf 353.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record