Musiikkikasvatus ja aivot: musiikillisen aivotutkimuksen hyödyntäminen musiikkikasvatuksessa

Show simple item record

dc.contributor.author Rantalainen, Karoliina
dc.date.accessioned 2020-03-16T06:29:34Z
dc.date.available 2020-03-16T06:29:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313342
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe202003168233
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa selvitän aivotutkimusten hyödynnettävyyttä musiikkikasvatuksessa. Tutkimustehtävänäni on tarkastella musiikin vaikutuksia aivoissa tutkimuskirjallisuuteen perustuen ja selvittää miten musiikkikasvattaja voisi hyödyntää tätä tietoa työssään. Tarkasteluni on kriittinen ja sen lähtökohtana on musiikkikasvatuksen näkökulma. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mitä musiikkikasvattajan tulisi tietää musiikillisesta aivotutkimuksesta? 2. Miten musiikillisen aivotutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää musiikkikasvatuksen alalla? Tutkimukseni on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Hyödynsin työssäni musiikki- ja taidekasvatusalojen sekä musiikkipsykologian ja neurotieteen tieteellisiä julkaisuja ja teoksia. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että musiikkikasvattajan on tärkeä tiedostaa miten musiikki vaikuttaa aivoihin. Esimerkiksi oppimisen prosessi neurofysiologisena ilmiönä on oleellista tietoa, jota työelämässä voi hyödyntää. Tulokset osoittavat myös, että kyky kriittiseen ajatteluun ja medialukutaito ovat olennaisia musiikkikasvattajan ammatillisuuden osa-alueita. Musiikkikasvattajat joutuvat usein perustelemaan oppiaineensa tärkeyttä muiden aineiden joukossa, jolloin on tärkeää osata nojautua tieteellisesti luotettaviin tutkimuksiin, jotta ammattikunnan uskottavuus ei kärsi. fi
dc.format.extent 30 fi
dc.language.iso fin fi
dc.subject aivotutkimus fi
dc.subject musiikki fi
dc.subject musiikkikasvatus fi
dc.subject mediakriittisyys fi
dc.subject oppiminen fi
dc.title Musiikkikasvatus ja aivot: musiikillisen aivotutkimuksen hyödyntäminen musiikkikasvatuksessa fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rantalainen_Musiikkikasvatus_ja_aivot .pdf 353.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record