Pianon käyttö kanttorin työssä: Kyselytutkimus Kuopion hiippakunnan kanttoreille

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003168251
Title: Pianon käyttö kanttorin työssä: Kyselytutkimus Kuopion hiippakunnan kanttoreille
Author: Koljonen, Hanna
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/313351
URN:NBN:fi-fe202003168251
Abstract: Tutkin kirjallisessa työssäni kanttoreiden pianon käyttöä. Työni perustuu toukokuussa 2019 Kuopion hiippakunnan 85:lle kanttorille lähettämääni kyselyyn, johon sain 46 vastausta. Kerron työssäni myös klaveeritaitojen merkityksestä kanttoreille sekä pianonsoiton opetuksesta kirkkomusiikin koulutusohjelmassa Sibelius-Akatemiassa. Kyselylläni tahdoin selvittää, mikä rooli pianonsoitolla on kanttorin työssä. Missä tilanteissa ja kuinka usein kanttorit käyttävät pianoa työssään? Ennakko-oletukseni oli, että mitä pidemmälle kanttorit ovat pianonsoittoa opiskelleet, sitä useammin ja monipuolisemmin he käyttävät pianoa myös työssään. Vastaukset osoittivat, että pianonsoittoa pidemmälle opiskelleet käyttävät pianoa paljon ja monipuolisesti. Kuitenkaan opinnot eivät osoittautuneet määrittäväksi tekijäksi pianon käytössä. Yleisesti ottaen kyselyyn vastanneet kanttorit käyttävät pianoa työssään usein ja monipuolisesti. Noin kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti käyttävänsä pianoa keskimäärin 4-6 päivänä viikossa tai päivittäin. Kanttoreista yli puolet vastasi käyttävänsä pianoa yhtä paljon klassisen musiikin soittamiseen, perinteiseen virsien säestämiseen koraalikirjasta, vapaaseen säestykseen sekä apuvälineenä esimerkiksi kuoroa harjoitettaessa. Kaikki vastanneet ovat säestäneet pianolla laulusolisteja ja lähes kaikki myös instrumenttisolisteja. Erilaisia soitinkokoonpanojakin on säestänyt pianolla 80 % kanttoreista. Kaikki kuorojen kanssa työskentelevät vastasivat käyttävänsä apunaan pianoa. Lisäksi yli kaksi kolmannesta sanoi käyttävänsä pianoa solistisissa tehtävissä.
Subject: piano
kanttorit
kirkkomusiikki
klaveerisoittimet
kyselytutkimus
Subject: piano
kanttorit
kirkkomusiikki
klaveerisoittimet
kyselytutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kirjallinen työ, Koljonen H..pdf 2.629Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record