Terapeuttisuus peruskoulun musiikinopetuksessa. Musiikkikasvatuksen mahdollisuudet nuoren hyvinvoinnin edistäjänä.

Show simple item record

dc.contributor.author Paasonen, Josefiina
dc.date.accessioned 2020-03-16T10:51:59Z
dc.date.available 2020-03-16T10:51:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313355
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe202003168262
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee musiikkikasvatuksen terapeuttisia mahdollisuuksia peruskoulun musiikinopetuksen kontekstissa. Tutkin, mitä on terapeuttisuus, miten se voi ilmetä koulun musiikinopetuksessa, ja miten se mahdollisesti edistää lapsen ja nuoren psyykkistä hyvinvointia. Toteutin tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkimuskysymykseni olivat: 1. Millä tavoin terapeuttisuus voi ilmetä koulun musiikinopetuksen kontekstissa? 2. Miten terapeuttinen näkökulma musiikkikasvatukseen voi edistää nuoren psyykkistä hyvinvointia? Tutkimuksessani tarkastelen musiikkiterapian ja -kasvatuksen yhteneväisyyksiä. Pohdin, miten musiikkiterapian työtapoja voi hyödyntää musiikkikasvatuksessa, ja tekeekö se musiikinopetuksesta terapeuttista. Tutkimustuloksissa esittelen tutkimuskirjallisuuden pohjalta terapeuttisen opetuksen piirteitä, sekä musiikin merkitystä nuoren psyykkisen työskentelyn tukena. Tutkimukseni perusteella musiikilla on merkittäviä mahdollisuuksia edistää nuorten hyvinvointia, mutta koulun musiikinopetuksen puitteet ovat usein haasteelliset tämän toteutumiseen. On tärkeää lisätä opettajien tietoisuutta keinoista, joilla musiikinopetuksen terapeuttiset elementit voivat toteutua paremmin ja musiikinopetus voi entistä enemmän tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia. fi
dc.format.extent 28 fi
dc.language.iso fin fi
dc.subject musiikkikasvatus fi
dc.subject musiikkiterapia fi
dc.subject henkinen hyvinvointi fi
dc.title Terapeuttisuus peruskoulun musiikinopetuksessa. Musiikkikasvatuksen mahdollisuudet nuoren hyvinvoinnin edistäjänä. fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kandi_paasonen_1904251.pdf 229.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record