Kuule ääntäsi: Äänenkäytön ongelmia ja häiriöitä musiikinammattilaisilla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003168265
Title: Kuule ääntäsi: Äänenkäytön ongelmia ja häiriöitä musiikinammattilaisilla
Author: Heikinheimo, Ulriikka
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/313358
URN:NBN:fi-fe202003168265
Abstract: Tutkimuksessani tarkastelen musiikkikasvattajan äänenkäyttöön liittyviä ongelmia. Analysoin syitä äänihäiriöihin, mutta pohdin myös millainen on terve ääni. Tarkastelen lisäksi musiikinopettajien äänenkäyttöä ja äänihäiriöitä. Tutkimuskysymykseni ovat 1. Millä tavoin tutkimuskirjallisuudessa on tarkasteltu äänihäiriöitä? 2. Millä tavoin musiikkikasvattajan tervettä ja luonnollista äänenkäyttöä voidaan edistää ja ylläpitää? Mielenkiintoni aiheeseen heräsi omasta kokemuksestani äänihäiriöiden parissa. Musiikkikasvattajana ja musiikinalan ammattilaisena terve ja kestävä ääni on ehdoton lähtökohta pitkälle uralle ja yleiselle hyvinvoinnille. Erittelen työssäni erilaisia äänihäiriöitä ja otan esiin myös psyykkisten seikkojen, kuten stressin vaikutuksen ääneen. Ääni on työkalun lisäksi iso osa identiteettiä ja ääniongelmat voivat aiheuttaa ahdistusta, stressiä, loppuun palamista, sosiaalisia, psyykkisiä, henkisiä ja taloudellisia ongelmia, mikäli esimerkiksi musiikinopettaja joutuu vetäytymään ennenaikaisesti työtehtävistään. Tutkimukseni osoittaa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelija tai äänenkäytön ammattilainen havaitsee äänessään muutoksia ja hakee ongelmiinsa apua, sen nopeammin ne parantuvat. Myös kokemus omaan äänenkäyttöön vaikuttamisesta työ- ja opiskeluympäristössä edistää ihmisen, ja samalla äänen hyvinvointia.
Subject: muusikot
äänihäiriöt
Subject: muusikot
äänihäiriöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandi U Heikinheimo.pdf 294.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record