Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/313361

Citation

Tuominen-Soini , H , Salmela-Aro , K & Niemivirta , M 2010 , ' Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa ' , Psykologia , Vuosikerta. 45 , Nro 5-6 , Sivut 386-401 .

Title: Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa
Alternative title: Stability and gender differences in adolescents’ achievement goal orientations
Author: Tuominen-Soini, Heta; Salmela-Aro, Katariina; Niemivirta, Markku
Contributor organization: Tutkijakollegium
Käyttäytymistieteet
Motivation, learning, and well-being
Minds Hub
Date: 2010
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Psykologia
ISSN: 0355-1067
URI: http://hdl.handle.net/10138/313361
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ajallista pysyvyyttä ja sukupuolieroja yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten tavoiteorientaatioissa. Kahdessa pitkittäistutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja tutkittiin nuorten tavoiteorientaatioiden pysyvyyttä ja muutosta lukuvuoden sisällä (9. luokan aikana, N = 530) ja lukuvuosien välillä (siirryttäessä lukion 2. luokalta 3. luokalle, N = 519). Nuoret voitiin jakaa neljään ryhmään heidän motivationaalisen orientaationsa mukaan (sitoutumattomat, menestysorientoituneet, oppimisorientoituneet ja välttämisorientoituneet) ja samankaltaiset ryhmät löydettiin molemmista opiskelukonteksteista. Ryhmät olivat hyvin pysyviä sekä 9. luokalla että lukiossa. Yleisesti ottaen pojat korostivat tyttöjä enemmän suhteellista menestymistä, mutta pyrkivät samalla selviämään koulutöistä mahdollisimman vähällä. Tytöt sen sijaan näyttäytyivät poikia oppimishakuisempina ja he korostivat koulussa menestymistä. Sukupuolierot tavoiteorientaatioissa olivat johdonmukaiset, mutta pienet ja ne korostuivat lukiolaisten otoksessa enemmän kuin yhdeksäsluokkalaisten otoksessa. Suurin ero liittyi poikien tyttöjä voimakkaampaan välttämisorientaatioon.
Subject: 516 Kasvatustieteet
motivation
achievement goal orientation
stability
change
gender
person-centered approach
motivaatio
tavoiteorientaatio
pysyvyys
muutos
sukupuoli
henkilösuuntautunut lähestymistapa
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuominen_Soini_ym_2010_Psykologia.pdf 522.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record