Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/313361

Citation

Tuominen-Soini , H , Salmela-Aro , K & Niemivirta , M 2010 , ' Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa ' , Psykologia , Vuosikerta. 45 , Nro 5-6 , Sivut 386-401 .

Titel: Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa
Sekundär titel: Stability and gender differences in adolescents’ achievement goal orientations
Författare: Tuominen-Soini, Heta; Salmela-Aro, Katariina; Niemivirta, Markku
Upphovmannens organisation: Tutkijakollegium
Käyttäytymistieteet
Motivation, learning, and well-being
Minds Hub
Datum: 2010
Språk: fin
Sidantal: 16
Tillhör serie: Psykologia
ISSN: 0355-1067
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/313361
Abstrakt: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ajallista pysyvyyttä ja sukupuolieroja yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten tavoiteorientaatioissa. Kahdessa pitkittäistutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja tutkittiin nuorten tavoiteorientaatioiden pysyvyyttä ja muutosta lukuvuoden sisällä (9. luokan aikana, N = 530) ja lukuvuosien välillä (siirryttäessä lukion 2. luokalta 3. luokalle, N = 519). Nuoret voitiin jakaa neljään ryhmään heidän motivationaalisen orientaationsa mukaan (sitoutumattomat, menestysorientoituneet, oppimisorientoituneet ja välttämisorientoituneet) ja samankaltaiset ryhmät löydettiin molemmista opiskelukonteksteista. Ryhmät olivat hyvin pysyviä sekä 9. luokalla että lukiossa. Yleisesti ottaen pojat korostivat tyttöjä enemmän suhteellista menestymistä, mutta pyrkivät samalla selviämään koulutöistä mahdollisimman vähällä. Tytöt sen sijaan näyttäytyivät poikia oppimishakuisempina ja he korostivat koulussa menestymistä. Sukupuolierot tavoiteorientaatioissa olivat johdonmukaiset, mutta pienet ja ne korostuivat lukiolaisten otoksessa enemmän kuin yhdeksäsluokkalaisten otoksessa. Suurin ero liittyi poikien tyttöjä voimakkaampaan välttämisorientaatioon.
Subject: 516 Kasvatustieteet
motivation
achievement goal orientation
stability
change
gender
person-centered approach
motivaatio
tavoiteorientaatio
pysyvyys
muutos
sukupuoli
henkilösuuntautunut lähestymistapa
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tuominen_Soini_ym_2010_Psykologia.pdf 522.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post