Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa

Show simple item record

dc.contributor.author Tuominen-Soini, Heta
dc.contributor.author Salmela-Aro, Katariina
dc.contributor.author Niemivirta, Markku
dc.date.accessioned 2020-03-16T12:56:01Z
dc.date.available 2020-03-16T12:56:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Tuominen-Soini , H , Salmela-Aro , K & Niemivirta , M 2010 , ' Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa ' , Psykologia , Vuosikerta. 45 , Nro 5-6 , Sivut 386-401 .
dc.identifier.other PURE: 9522609
dc.identifier.other PURE UUID: 9f98a005-197e-49be-a017-9ea2aac5ea65
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-1901-4712/work/40982327
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-5629-375X/work/28761447
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-7152-5152/work/29815440
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313361
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ajallista pysyvyyttä ja sukupuolieroja yhdeksäsluokkalaisten ja lukiolaisten tavoiteorientaatioissa. Kahdessa pitkittäistutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja tutkittiin nuorten tavoiteorientaatioiden pysyvyyttä ja muutosta lukuvuoden sisällä (9. luokan aikana, N = 530) ja lukuvuosien välillä (siirryttäessä lukion 2. luokalta 3. luokalle, N = 519). Nuoret voitiin jakaa neljään ryhmään heidän motivationaalisen orientaationsa mukaan (sitoutumattomat, menestysorientoituneet, oppimisorientoituneet ja välttämisorientoituneet) ja samankaltaiset ryhmät löydettiin molemmista opiskelukonteksteista. Ryhmät olivat hyvin pysyviä sekä 9. luokalla että lukiossa. Yleisesti ottaen pojat korostivat tyttöjä enemmän suhteellista menestymistä, mutta pyrkivät samalla selviämään koulutöistä mahdollisimman vähällä. Tytöt sen sijaan näyttäytyivät poikia oppimishakuisempina ja he korostivat koulussa menestymistä. Sukupuolierot tavoiteorientaatioissa olivat johdonmukaiset, mutta pienet ja ne korostuivat lukiolaisten otoksessa enemmän kuin yhdeksäsluokkalaisten otoksessa. Suurin ero liittyi poikien tyttöjä voimakkaampaan välttämisorientaatioon. fi
dc.format.extent 16
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Psykologia
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.subject motivation
dc.subject achievement goal orientation
dc.subject stability
dc.subject change
dc.subject gender
dc.subject person-centered approach
dc.subject motivaatio
dc.subject tavoiteorientaatio
dc.subject pysyvyys
dc.subject muutos
dc.subject sukupuoli
dc.subject henkilösuuntautunut lähestymistapa
dc.title Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa fi
dc.title.alternative Stability and gender differences in adolescents’ achievement goal orientations en
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Tutkijakollegium
dc.contributor.organization Käyttäytymistieteet
dc.contributor.organization Motivation, learning, and well-being
dc.contributor.organization Minds Hub
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 0355-1067
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuominen_Soini_ym_2010_Psykologia.pdf 522.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record