Vauvojen refluksitaudin hoito

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003131549
Title: Vauvojen refluksitaudin hoito
Author: Marmo, Karita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003131549
http://hdl.handle.net/10138/313422
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli selvittää refluksitaudin eri hoitovaihtoehtojen tehokkuutta vauvoilla. Refluksi eli mahansisällön nouseminen ruokatorveen on hyvin yleistä vauvoilla. Refluksitaudista puhutaan, kun refluksioireet ovat vaikeita tai johtavat komplikaatioihin kuten kasvun hidastumiseen tai huonoon painonnousuun. Refluksitaudin diagnostiikka on vaikeaa vauvoilla pulauttelun ja itkuisuuden ollessa yleisiä ilmiöitä terveilläkin vauvoilla. Lisäksi vauvojen refluksi on usein neutraalia eikä hapanta, jolloin pH-mittauksesta ei ole hyötyä diagnostiikassa. Tässä tutkielmassa tehtiin kirjallisuuskatsaus alle yksivuotiaiden refluksitaudin hoidosta. Artikkeleiksi hyväksyttiin satunnaistetut kontrollitutkimukset edeltävän kymmenen vuoden ajalta. Hyväksymiskriteerit täyttäviä artikkeleita löytyi tietokannoista 25. Protonipumpun salpaajilla ei havaittu lumelääkettä suurempaa tehoa refluksitaudin oireisiin, vaikka happaman refluksin määrä väheni. Oireet vähenivät sekä lumelääkkeellä että protonipumpun salpaajalla yhtä paljon, viitaten taudin spontaaniin paranemistaipumukseen. Protonipumpun salpaajilla ei esiintynyt lumelääkettä enempää haittatapahtumia. Magnesiumalginaatin ja simetikonin yhdistelmällä oli lääkkeettömiä hoitokeinoja parempi teho oireiden vähentämisessä. Lääkkeettömistä hoitokeinoista asentohoidolla havaittiin refluksin määrän olevan pienempi vatsamakuulla ja vasemmassa kylkiasennossa kuin selinmakuulla tai oikeassa kylkiasennossa. Vanhempien ohjaus pienemmistä ruokamääristä tiheämmin annettuina, maidonsakeuttajien käytöstä sekä vältettävistä asennoista laski 78 %:lla oirepisteitä. Operatiivinen hoito osoittautui tehokkaaksi, oireet uusiutuivat 2,9 – 20 %:lla. Post-operatiivista dysfagiaa esiintyi 23,5-30 %:lla. Johtopäätöksenä lääkehoitoa ei siis tulisi määrätä rutiininomaisesti refluksitaudin hoitoon vauvoille. Asentohoito ja vanhempien ohjaus pienemmistä ruokamääristä ja maidonsakeuttajien käytöstä vaikuttavat olevan tehokkaita ensilinjan hoitokeinoja. Taudin hyvän spontaanin paranemistaipumuksen vuoksi vanhempien tukeminen ja taudin luonteesta informointi ovat tärkeässä roolissa.
Subject: Proton pump inhibitor
Fundoplication
Crying


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record