Ihomelanooman ja dysplastisten luomien diagnostiikka sekä ihomelanooman varhaisdiagnostiikan soveltaminen terveysasemilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003131550
Title: Ihomelanooman ja dysplastisten luomien diagnostiikka sekä ihomelanooman varhaisdiagnostiikan soveltaminen terveysasemilla
Author: Palin, Annastiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003131550
http://hdl.handle.net/10138/313429
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ihomelanooman ilmaantuvuus on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi, ja varhaisdiagnostiikan mahdollisuuksia melanoomasta aiheutuvan sairastavuuden ja kuolleisuuden alentamiseksi on tutkittu runsaasti. Vantaalla melanooman ja muiden ihosyöpien ilmaantuvuuden kasvuun on reagoitu perustamalla Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemille ihomuutospoliklinikat, joiden tarkoituksena on madaltaa kynnystä hakeutua näyttämään ihomuutoksia lääkärin vastaanotolle ja tehostaa ihosyöpien diagnostiikkaa. Ihomuutospoliklinikoilla työskentelevät lääkärit ovat yleislääkäreitä. Tutkimuksessa selvitetään laajan kirjallisuuskatsauksen kautta, onko ihomuutospoliklinikoiden avulla tutkimuksen valossa mahdollista parantaa melanooman diagnostiikkaa sekä löytää melanoomia varhaisemmassa vaiheessa ja siten vaikuttaa potilaiden ennusteeseen ja sairastavuuteen. Samalla paneudutaan lähemmin melanooman ja dysplastisen luomen diagnostiikkaan, histopatologisiin ennustetekijöihin ja kliiniseen kuvaan. Dysplastisten luomien merkitystä melanooman riskitekijänä ja tämän riskitekijän vaikutusta dysplastisten luomien hoitokäytäntöihin arvioidaan. Tutkimus osoittaa, että melanooman seulonnan tai melanoomaan erikoistuneiden pigmenttileesioklinikoiden vaikutusta melanoomakuolleisuuden alentamiseen ei ole kyetty selkeästi osoittamaan. Hyvänlaatuisten ihomuutoksien vuoksi tehtävien toimenpiteiden määrät ovat lisääntyneet. Ylidiagnostiikka ja elintapojen muutokset ovat merkittäviä melanooman ilmaantuvuuden kasvua selittäviä tekijöitä. Yleislääkärit poistavat enemmän hyvänlaatuisia ihomuutoksia yhden melanooman diagnosoimiseksi verrattuna ihotautilääkäreihin. On todennäköistä, että ihomuutospoliklinikoiden toiminnalla ei ole vaikutusta melanoomasta aiheutuvaan kuolleisuuteen. Osa melanoomista on nopeakasvuisia ja jo lähtökohtaisesti huonompiennusteisia, eikä niitä välttämättä saada ajoissa kiinni ihomuutospoliklinikoilla. Ihomuutospoliklinikoiden avulla ihomuutosten arvioinnin keskittäminen ja sitä kautta ihomuutosten hoitoketjujen tehostuminen ovat mahdollisia seurauksia. Hyvänlaatuisten ihomuutoksien poistamisen tulisi vähentyä, mikäli diagnostiikan spesifisyys paranee. (200 sanaa)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record