Historical Homicide Monitor 2.0. General Instructions and Coding Manual

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0673-5 http://hdl.handle.net/10138/313437
Titel: Historical Homicide Monitor 2.0. General Instructions and Coding Manual
Författare: Kivivuori, Janne; Rautelin, Mona; Bergsdóttir, Guðbjörg Sigrún; Granath, Sven; Jónasson, Jónas Orri; Karonen, Petri; Koskivirta, Anu; Lehti, Martti; Lindström, Dag; Netterstrøm, Jeppe Büchert; Okholm, Mikkel Møller
Utgivare: University of Helsinki, Institute of Criminology and Legal Policy
Datum: 2020-03-25
Språk: eng
Tillhör serie: Research Briefs ; 40/2020
ISBN: 978-951-51-0673-5
ISSN: 2342-7779
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0673-5
http://hdl.handle.net/10138/313437
Licens: CC BY-SA 4.0
Användningsbegränsning: openAccess


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska Beskrivning
HISTORICAL_HOMICIDE_MONITOR_2_0_template.sav 52.13Kb Unknown Granska/Öppna Coding template (SPSS)
HISTORICAL_HOMICIDE_MONITOR_2_0_template.csv 1003bytes Unknown Granska/Öppna Coding template (CSV)
Research_Briefs_40_Kivivuori_etal_2020.pdf 789.3Kb PDF Granska/Öppna Publication

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post

CC BY-SA 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-SA 4.0