Web-ohjelmiston uuden version vaiheittainen käyttöönotto

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003191585
Title: Web-ohjelmiston uuden version vaiheittainen käyttöönotto
Author: Pakarinen, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003191585
http://hdl.handle.net/10138/313474
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Tässä tutkielmassa ohjelmiston vaiheittaisella käyttöönotolla tarkoitetaan sitä, että ohjelmiston käyttäjille annetaan vaiheittain pääsy tuotantoon vietyyn ohjelmistoon. Otettaessa ohjelmistoa vaiheittain käyttöön annetaan tuotantoon vietyyn ohjelmistoon aluksi pääsy esimerkiksi vain tietylle osajoukolle ohjelmiston käyttäjistä. Tämän jälkeen kasvatetaan vaiheittain käyttäjien pääsyä ohjelmistoon. Vaiheittainen käyttöönotto päättyy, kun kaikille ohjelmiston käyttäjille on annettu pääsy ohjelmistoon. Tässä tutkielmassa kehitettiin menetelmä web-ohjelmiston uuden version vaiheittaiselle käyttöönotolle ympäristöön, jossa vaatimuksena on palvelun käytön katkottomuus. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, miten web-ohjelmiston vaiheittainen käyttöönotto voidaan toteuttaa käytännössä. Tutkielma toteutettiin ohjelmistopalveluita tarjoavalle kohdeyritykselle, joka toimii yritykseltä-yritykselle-toimialalla. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytettiin design science -tutkimusmenetelmää. Tutkielman aikana kehitettiin AphoDeploy-sovellus, jonka avulla vaiheittainen käyttöönotto voitiin automatisoida Kubernetes-klusterissa. Kubernetes-klusteriin asennettiin palveluverkkoratkaisu, jonka tarjoamien välityspalvelinten avulla Kubernetes-klusterissa tehtiin ajonaikaista liikenteenohjausta. AphoDeploy-sovelluksen avulla toteutettiin uuden ohjelmistoversion vaiheittainen käyttöönotto muuttamalla palveluverkkoratkaisun ja Kubernetes-klusterin konfiguraatioita automatisoidusti. Vaiheittaisen käyttöönoton menetelmän toimintaa tutkittiin muun muassa automatisoiduilla testitapauksilla, joiden avulla selvitettiin, toteuttaako menetelmä vaiheittaiselle käyttöönotolle asetetut vaatimukset. Vaatimukset jaoteltiin teknisiin vaatimuksiin, vaiheittaisen käyttöönoton vaatimuksiin ja vaiheittaisen käyttöönoton päättymisen vaatimuksiin. Vaiheittaisen käyttöönoton menetelmän arvioinnin perusteella voitiin todeta, että kahdeksasta vaiheittaiselle käyttöönotolle asetetusta vaatimuksesta seitsemän vaatimusta täyttyi kokonaan ja yksi vaatimus täyttyi osittain. Tutkielmassa löydettiin tapa toteuttaa web-ohjelmiston vaiheittainen käyttöönotto käytännössä AphoDeploy-sovelluksen avulla. Näin ollen tutkielmassa löydettiin vastaus tutkielman tutkimuskysymykseen. Tutkielman aikana kehitetyn menetelmän avulla luotiin lisäksi pohjaa työkaluinfrastruktuurille, joka voisi tulevaisuudessa tukea kohdeyrityksessä esimerkiksi tuotannossa tehtävää kokeilua. Vaiheittaisen käyttöönoton menetelmän arvioinnin perusteella AphoDeploy-sovelluksesta löydettiin tulevaisuutta varten myös mahdollisia jatkokehityskohteita. ACM Computing Classification System (CCS): - Software and its engineering -> Software organization and properties -> Contextual software domains -> Software infrastructure -> Middleware - General and reference -> Cross-computing tools and techniques -> Experimentation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pakarinen_Eveliina_Pro_gradu_2020.pdf 19.15Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record