Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/313546

Citation

Jahnukainen , M , Kivinen , A & Kortelainen , M 2020 , ' Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa ' , Kansantaloudellinen Aikakauskirja , Vuosikerta. 116 , Nro 1 , Sivut 73-89 . < https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/02/KAK_1_2020_WEB-75-91.pdf >

Title: Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa
Author: Jahnukainen, Markku; Kivinen, Aapo; Kortelainen, Mika
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2020-03-09
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: Kansantaloudellinen Aikakauskirja
ISSN: 0022-8427
URI: http://hdl.handle.net/10138/313546
Abstract: Erityisopetus ja erityisen tuen osana yksilöllistettyjen oppimäärien käyttö ovat lisääntyneet viime vuosikymme-ninä perusopetuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, miten erityisoppilaiden eri taustatekijät korreloivat oppimäärän yksilöllistämisen kanssa. Lisäksi tutkimme suhteellisen iän kausaalivaikutusta yksilöllistämiseen. Käytämme koko Suomen kattavaa yksilötason rekisteriaineistoa. Löydämme, että pojat, loppuvuodesta syntyneet oppilaat sekä matalamman koulutus- ja tulotason perheistä tulevat lapset päättävät perusopetuksen muita to-dennäköisemmin yksilöllistetyllä oppimäärällä. Estimoimme suhteellisen iän kausaalivaikutuksen epäjatkuvuus-menetelmällä. Yhden vuoden ikäero luokan sisällä vastaa 2–3 prosenttiyksikön muutosta yksilöllistettyyn op-pimäärään. Tämä vaikutus on suuri, sillä noin 5 prosentilla oppilaista on yksilöllistetty oppimäärä.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KAK_1_2020_WEB_75_91.pdf 348.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record