Lasten Areenan suosittelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241633
Title: Lasten Areenan suosittelu
Author: Paukkunen, Tuukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241633
http://hdl.handle.net/10138/313582
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tietojenkäsittelytiede
Abstract: Sisältöjen automaattinen suosittelu on oleellinen osa nykyaikaista verkkomediapalvelua. Ohjelmien automaattinen suosittelu on merkittävässä asemassa myös Yle Areenassa. Yle Areenan tarjonta koostuu useista kymmenistä tuhansista ohjelmista, joten on perusteltua, että käyttäjää autetaan löytämään hänelle relevanttia sisältöä. Verkkomediapalvelujen käyttäjäkunnat koostuvat joukosta yksilöitä. Sen vuoksi sisältöjen suosittelun täytyy mukautua kunkin käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Sisältöjen suosittelumenetelmät jaetaan yhteistoiminnallisiin suosittelumenetelmiin (engl. collaborative filtering), sisältöön perustuviin suosittelumenetelmiin (engl. content-based recommendation) tai jonkinlaiseen edellä mainittujen yhdistelmään. Yhteistoiminnalliset suosittelumenetelmät jaetaan edelleen muistipohjaisiin (engl. memory-based) suosittelumenetelmiin ja mallipohjaisiin (engl. model-based) suosittelumenetelmiin. Yleisradio tarjoaa lapsille oman verkkomediapalvelun, Lasten Areenan. Lasten Areenassa ei tällä hetkellä suositella sisältöjä automaattisesti, vaan sisällöt järjestetään medioiden julkaisuajankohdan perusteella. Lastenohjelmia on myös tarjolla runsaasti, jolloin lapset ovat aikuisten tapaan saman haasteen äärellä: miten löytää sisältövalikoimasta itselle mieluista tai hyödyllistä sisältöä. Tässä tutkielmassa selvitetään, minkälainen toteutustapa tulisi valita Lasten Areenan sisältöjen automaattiseen suositteluun. Tutkimuksessa tarkastellaan Areenan ohjelmien toistotietojen erityispiirteitä sekä vertaillaan erilaisia sisältöjen suosittelumenetelmiä. Tutkielmassa mitataan Areenan olemassa olevan suosittelujärjestelmän soveltuvuutta Lasten Areenan sisältösuositusten tuottamiseen. Lisäksi tutkimusta varten on toteutettu muistipohjainen suosittelujärjestelmä. Tutkielmassa mitataan myös sen tuottamien suositusten soveltuvuutta Lasten Areenan sisältösuosituksiksi. Soveltuvuutta mitataan herkkyys-mittarilla (engl. Recall), normalisoidulla diskontatulla kumulatiivisella arvolla (engl. Normalized Discounted Cumulative Gain) sekä monimuotoisuutta mittaavalla käänteisellä Simpson-indeksillä (engl. Inverse Simpson Index). Käänteisen Simpson-indeksin käyttö on suosittelualgoritmien yhteydessä harvinaista, mutta laissa määritellystä Yleisradion tehtävästä johtuen sen käyttö on perusteltua. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella Areenan olemassa oleva suosittelujärjestelmä soveltuu nykyisessä muodossaan parhaiten myös Lasten Areenan sisältöjen automaattiseksi suosittelumenetelmäksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paukkunen_Tuukka_Pro_gradu_2019.pdf 6.108Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record