Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241637
Julkaisun nimi: Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä
Tekijä: Kiviluoto, Arto
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241637
http://hdl.handle.net/10138/313584
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Uudelleenkäytöllä ohjelmistokehityksessä tarkoitetaan aiemmin kehitettyjen artefaktien hyödyntämistä uudessa kohteessa. Artefaktit voivat olla käsitteellisiä, kuten suunnittelupäätökset, tai konkreettisia, kuten ohjelmakoodi, ja niitä voidaan hyödyntää ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa. Uudelleenkäyttöä tutkittiin jo vuosikymmeniä sitten, ennen internetin yleistymistä, mutta sen ei koettu olevan muodostunut tavanomaiseksi käytännöksi. Tutkielman tavoitteena on koostaa ennen internetaikakautta tunnistettuja uudelleenkäytön muotoja ja niille asetettuja odotuksia, sekä arvioida niiden toteutumista nykypäivän uudelleenkäytössä. Tässä tutkielmassa lähestytään uudelleenkäytön muotoja ja niihin kohdistettuja odotuksia sekä niiden toteutumista kirjallisuuskatsauksena. Tutkielma on kaksiosainen ja osien jakajana toimii internetin yleistymisen ajankohta, joka tässä tutkielmassa on ajoitettu vuosituhannen vaihteeseen. Nykypäivän uudelleenkäytön menetelmien tarkastelun lähtökohtana toimi Charles W. Kruegerin käyttämä nelikko: abstrahointi, valinta, erikoistaminen ja integrointi. Tutkielmasta ilmenee, että uudelleenkäytön asema ohjelmistokehityksessä on vakiintunut. Monet nykypäivän uudelleenkäytön menetelmät vastaavat hyvin historiassa esitettyjä menetelmiä ja odotukset uudelleenkäytön menestymisestä näyttävät toteutuneen. Vaikka uudelleenkäyttö on hyväksytty vakiintuneeksi käytännöksi, ei sen hyödyistä näytä olevan luotettavaa näyttöä vahvistamaan kaikkia sille asetettuja odotuksia. Tutkielmassa havaitaan myös, että internetin myötä ohjelmistokehitys on kokenut suuria muutoksia, joiden vaikutuksia menneinä vuosikymmeninä tuskin voitiin ennakoida.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kiviluoto_Arto_Pro_gradu_2020.pdf 803.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot