Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241637
Titel: Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä
Författare: Kiviluoto, Arto
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241637
http://hdl.handle.net/10138/313584
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Tietojenkäsittelytiede
Abstrakt: Uudelleenkäytöllä ohjelmistokehityksessä tarkoitetaan aiemmin kehitettyjen artefaktien hyödyntämistä uudessa kohteessa. Artefaktit voivat olla käsitteellisiä, kuten suunnittelupäätökset, tai konkreettisia, kuten ohjelmakoodi, ja niitä voidaan hyödyntää ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa. Uudelleenkäyttöä tutkittiin jo vuosikymmeniä sitten, ennen internetin yleistymistä, mutta sen ei koettu olevan muodostunut tavanomaiseksi käytännöksi. Tutkielman tavoitteena on koostaa ennen internetaikakautta tunnistettuja uudelleenkäytön muotoja ja niille asetettuja odotuksia, sekä arvioida niiden toteutumista nykypäivän uudelleenkäytössä. Tässä tutkielmassa lähestytään uudelleenkäytön muotoja ja niihin kohdistettuja odotuksia sekä niiden toteutumista kirjallisuuskatsauksena. Tutkielma on kaksiosainen ja osien jakajana toimii internetin yleistymisen ajankohta, joka tässä tutkielmassa on ajoitettu vuosituhannen vaihteeseen. Nykypäivän uudelleenkäytön menetelmien tarkastelun lähtökohtana toimi Charles W. Kruegerin käyttämä nelikko: abstrahointi, valinta, erikoistaminen ja integrointi. Tutkielmasta ilmenee, että uudelleenkäytön asema ohjelmistokehityksessä on vakiintunut. Monet nykypäivän uudelleenkäytön menetelmät vastaavat hyvin historiassa esitettyjä menetelmiä ja odotukset uudelleenkäytön menestymisestä näyttävät toteutuneen. Vaikka uudelleenkäyttö on hyväksytty vakiintuneeksi käytännöksi, ei sen hyödyistä näytä olevan luotettavaa näyttöä vahvistamaan kaikkia sille asetettuja odotuksia. Tutkielmassa havaitaan myös, että internetin myötä ohjelmistokehitys on kokenut suuria muutoksia, joiden vaikutuksia menneinä vuosikymmeninä tuskin voitiin ennakoida.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kiviluoto_Arto_Pro_gradu_2020.pdf 803.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post