Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Kiviluoto, Arto
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202003241637
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313584
dc.description.abstract Uudelleenkäytöllä ohjelmistokehityksessä tarkoitetaan aiemmin kehitettyjen artefaktien hyödyntämistä uudessa kohteessa. Artefaktit voivat olla käsitteellisiä, kuten suunnittelupäätökset, tai konkreettisia, kuten ohjelmakoodi, ja niitä voidaan hyödyntää ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa. Uudelleenkäyttöä tutkittiin jo vuosikymmeniä sitten, ennen internetin yleistymistä, mutta sen ei koettu olevan muodostunut tavanomaiseksi käytännöksi. Tutkielman tavoitteena on koostaa ennen internetaikakautta tunnistettuja uudelleenkäytön muotoja ja niille asetettuja odotuksia, sekä arvioida niiden toteutumista nykypäivän uudelleenkäytössä. Tässä tutkielmassa lähestytään uudelleenkäytön muotoja ja niihin kohdistettuja odotuksia sekä niiden toteutumista kirjallisuuskatsauksena. Tutkielma on kaksiosainen ja osien jakajana toimii internetin yleistymisen ajankohta, joka tässä tutkielmassa on ajoitettu vuosituhannen vaihteeseen. Nykypäivän uudelleenkäytön menetelmien tarkastelun lähtökohtana toimi Charles W. Kruegerin käyttämä nelikko: abstrahointi, valinta, erikoistaminen ja integrointi. Tutkielmasta ilmenee, että uudelleenkäytön asema ohjelmistokehityksessä on vakiintunut. Monet nykypäivän uudelleenkäytön menetelmät vastaavat hyvin historiassa esitettyjä menetelmiä ja odotukset uudelleenkäytön menestymisestä näyttävät toteutuneen. Vaikka uudelleenkäyttö on hyväksytty vakiintuneeksi käytännöksi, ei sen hyödyistä näytä olevan luotettavaa näyttöä vahvistamaan kaikkia sille asetettuja odotuksia. Tutkielmassa havaitaan myös, että internetin myötä ohjelmistokehitys on kokenut suuria muutoksia, joiden vaikutuksia menneinä vuosikymmeninä tuskin voitiin ennakoida. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Uudelleenkäytön odotuksien toteutuminen internetaikakauden ohjelmistokehityksessä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202003241637

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kiviluoto_Arto_Pro_gradu_2020.pdf 803.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record