C-ohjelmointikielen korvaaminen muilla ohjelmointikielillä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241638
Julkaisun nimi: C-ohjelmointikielen korvaaminen muilla ohjelmointikielillä
Tekijä: Hannikainen, Jaakko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003241638
http://hdl.handle.net/10138/313589
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede
Tiivistelmä: Ohjelmointikielen valinta on tärkeä osa ohjelmistoprojektien toteutusta. Vaikka ohjelmointikielet uudistuvat nopeaan tahtiin, nykypäivänä on yhä tavallista valita ohjelmiston toteutukseen C-ohjelmointikieli, joka on standardoitu yli 30 vuotta sitten. Tutkielmassa tutkitaan syitä, miksi C on nykypäivänä vieläkin laajassa käytössä uudempien ohjelmointikielten sijaan. Tutkielmassa C:hen verrattaviksi ohjelmointikieliksi valitaan Ada, C++, D, Go sekä Rust. Kaikki viisi kieltä ovat tehokkaita. Tämän lisäksi jokaisen kielten historiassa on ollut tavoitteena korvata C:n käyttö. Ohjelmointikieliä verrataan C:hen suorituskyvyn, muistinkäytön sekä C-yhteensopivuuden osalta. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitetään tärkeimpiä C:n ominaisuuksia sekä C:n kehitettävissä olevia ominaisuuksia. Tuloksia käytetään uuden Purkka-ohjelmointikielen suunnitteluun. Muut ohjelmointikielet todetaan suorituskykymittauksissa C:tä hitaammiksi. Tämän lisäksi muiden ohjelmointikielten ominaisuudet, kuten automaattisen muistinhallinnan, todetaan aiheuttavan ongelmia C-yhteensopivuudelle. C:n tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat esiin yksinkertaisuus, tehokkuus sekä alustariippumattomuus. Nämä ominaisuudet otetaan huomioon Purkka-kielen suunnittelussa, jossa painotetaan näiden lisäksi yhteensopivuutta C-ohjelmointikielen kanssa. Tutkielmaa varten kehitetty Purkka-kieli on suunniteltu C:n kaltaiseksi ohjelmointikieleksi, jossa on muutettu C:n syntaksia yksinkertaisemmaksi ja johdonmukaisemmaksi. Suorituskykymittauksissa todetaan, että Purkan muutokset C:hen eivät aiheuta suoritusaikaisia rasitteita. Koska Purkka-kieli käännetään C:ksi, se on mahdollisimman yhteensopiva nykyisten kääntäjien kanssa.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hannikainen_Jaakko_Pro_gradu_2020.pdf 487.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot