Poetic translations : moving between poetry and dance

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Tanssijan maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Kaila, Anni
dc.date.accessioned 2020-03-27T07:41:40Z
dc.date.available 2020-03-27T07:41:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313657
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe202003279479
dc.description.abstract In this written part of my master's thesis, I explore the connections between poetic writing and dance from a performer's perspective. My own poems act as introductions to the chapters and become a kind of poetic through line in the thesis. Writing as a dancer, I write with my whole body and move between what is already presently perceived and what can be imagined. The essays of dramaturg and dance theoretician Bojana Cjević on imagination and poetics in contemporary dance serve as the main reflection points for my views. Cvejić's concept of 'feigning', used to describe the dancer's imaginary and a kind of bodily surrogate knowledge, becomes one of the central ideas in understanding the link between poetry and dance. In the first part of the thesis, I observe the ways in which poetry pierces contemporary dance practices today and also briefly describe the historical connections between poetry and dance. Writing about the poetry of the performer, I approach the topic through my own personal practice and outline different ways of writing and relating to poetic texts as a performer. The focus is on the interconnectedness of perception and imagination, and how this relationship can be viewed through the lens of both dance and poetry. Poetic image and the rhythm and weight of language also connect the act of writing to the dancing body. I use the term 'choreographic poetry' to describe poetic texts that serve score-like functions in a dance performance, and bring up contemporary dance makers who work with texts in this way. The act of translation is introduced both as a method for working as a dancer and as a philosophical frame for understanding the paradigmatic nature of dance, as philosopher Jacques Rancière sees it. In the second part of the thesis, two artistic processes serve as concrete examples of working with poetic texts and translation in the context of a dance performance. Puutarha (The Garden), my own choreographic solo work, started from the idea of turning confessional poetry into a dance performance. My own poems became the main source of material for the solo. I focus on the writing process and the editing of the poems into a script, and how these poems informed and affected the performance and the bodily expression in it. LOVE I–III is also a solo performance, based on the poetic score written by Norwegian poet and choreographer Janne-Camilla Lyster. I describe my process of working with the score and the performance guidelines provided by Lyster and the translation of these poetic texts into dance. fi
dc.description.abstract Opinnäytteeni kirjallinen osio käsittelee runollisten tekstien ja tanssitaiteen välisiä yhteyksiä esiintyjän näkökulmasta. Omat runoni toimivat alustuksina luvuille ja muodostavat työlle eräänlaisen runollisen selkärangan. Kirjoittaessani tanssijana kirjoitan koko ruumiillani ja liikun havainnoimisen ja mielikuvittelun välisellä alueella. Dramaturgi ja tanssiteoreetikko Bojana Cvejićin esseet nykytanssin mielikuvituksesta ja poetiikasta toimivat keskeisimpinä heijastuspintoina omille ajatuksilleni. Cvejićin käsite 'feigning', joka kuvaa tanssijan mielikuvittelua ja eräänlaista ruumiillista sijaistietoa, on yksi olennaisista ajatuksista tanssin ja runouden välisen yhteyden ymmärtämisessä. Opinnäytteen ensimmäisessä osassa havainnoin sitä, kuinka runous lävistää nykytanssin praktiikoita tänä päivänä ja kuvaan lyhyesti runouden ja tanssin välisiä historiallisia yhteyksiä. Kirjoittaessani esiintyjän runoudesta lähestyn aihetta oman praktiikkani kautta ja hahmottelen erilaisia tapoja kirjoittaa ja suhtautua runollisiin teksteihin esiintyjän näkökulmasta. Keskiössä on havainnon ja mielikuvituksen välinen yhteys, ja se kuinka tämä yhteys voidaan nähdä sekä tanssin että runouden kautta. Myös poeettinen kuva sekä kielen rytmi ja paino yhdistävät kirjoittamisen tapahtuman tanssivaan ruumiiseen. Käytän käsitettä 'koreografinen runous' (choreographic poetry) kuvatakseni runollisia tekstejä, jotka toimivat scoren tavoin tanssiesityksissä, ja nostan esille joitakin nykypäivän tanssintekijöitä jotka työskentelevät tekstien kanssa tällä tavoin. Kääntäminen (translation) esitellään sekä tanssijantyön metodina että filosofisena kehyksenä tanssin paradigmaattisen luonteen ymmärtämiselle, kuten filosofi Jacques Rancière sen näkee. Opinnäytteen toisessa osassa kaksi taiteellista prosessia toimivat konkreettisina esimerkkeinä runollisten tekstien ja käännöksen kanssa työskentelystä tanssitaiteen kontekstissa. Puutarha on oma koreografinen soolotyöni, joka alkoi halusta työskennellä tunnustuksellisen runouden kanssa tanssiesityksessä. Omat runoni toimivat soolon pääasiallisena materiaalina. Keskityn runojen kirjoitus- ja editointiprosessiin ja kuvaan sitä kuinka nämä runot vaikuttivat esityksen muotoutumiseen ja ruumiilliseen ilmaisuun. LOVE I–III on myös sooloteos, ja sen pohjana toimii norjalaisen runoilija-koreografi Janne-Camilla Lysterin kirjoittama koreografinen runokäsikirjoitus. Kuvaan työskentelyprosessiani käsikirjoituksen ja Lysterin antamien esitysohjeiden kanssa ja kirjoitan siitä, kuinka käännös runotekstin ja tanssin välillä tapahtui kyseisen esityksen kohdalla. fi
dc.format.extent 64, [23 numeroimatonta] fi
dc.language.iso en fi
dc.relation.isbasedon Their limbs their lungs their legs fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject runous fi
dc.subject esiintyjäntaide fi
dc.subject havainto fi
dc.subject kuvittelu fi
dc.subject koreografinen runous fi
dc.subject score fi
dc.subject käännös fi
dc.subject esiintyjän prosessi fi
dc.subject esiintyjän praktiikka fi
dc.subject soolo fi
dc.subject poem fi
dc.subject performing fi
dc.subject feigning fi
dc.subject choreographic poetry fi
dc.subject choreographic score fi
dc.subject translation fi
dc.subject performer’s process fi
dc.subject performer’s practice fi
dc.subject solo fi
dc.subject.lcsh Poetry. fi
dc.subject.lcsh Dance. fi
dc.subject.lcsh Writing. fi
dc.subject.lcsh Perception. fi
dc.subject.lcsh Imagination. fi
dc.subject.lcsh Choreography. fi
dc.subject.lcsh Translations. fi
dc.title Poetic translations : moving between poetry and dance fi
dc.subject.ysa tanssi fi
dc.subject.ysa runot fi
dc.subject.ysa esittäminen fi
dc.subject.ysa kirjoittaminen fi
dc.subject.ysa havainnot fi
dc.subject.ysa mielikuvitus fi
dc.subject.ysa koreografia fi
dc.subject.ysa kääntäminen fi
dc.subject.ysa taiteellinen työ fi
dc.subject.ysa lyriikka fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi
dc.subject.allärs dans fi
dc.subject.allärs dikter fi
dc.subject.allärs framförande fi
dc.subject.allärs skrivande fi
dc.subject.allärs observationer fi
dc.subject.allärs inbillningsförmåga fi
dc.subject.allärs koreografi fi
dc.subject.allärs översättning (verksamhet) fi
dc.subject.allärs konstnärligt arbete fi
dc.subject.allärs lyrik fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaila_Anni_2020.pdf 905.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record