Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytykset

Show simple item record

dc.contributor.author Haapakoski, Kaisa
dc.contributor.author Åkerblad, Leena
dc.contributor.author Tolvanen, Asko
dc.contributor.author Mäntysaari, Mikko
dc.date.accessioned 2020-03-30T05:15:54Z
dc.date.available 2020-03-30T05:15:54Z
dc.date.issued 2020-03-30
dc.identifier.isbn 978-952-284-082-0 (pdf)
dc.identifier.issn 2343-2780 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 2343-2799 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe202003198564 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313705
dc.description.abstract Kelan uusi palvelu, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, otettiin käyttöön vuonna 2017. Palvelussa yhdistyivät entinen työkokeilu, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanoa suhteessa palvelun lähtökohtiin: työllistymisen edistämiseen sekä kuntoutujan aktiiviseen toimijuuteen ja tukeen. Tarkempia tutkimuskohteita olivat kuntoutuksen kohdentuminen, kuntoutujan rooli ja toimijuus, palvelun toimivuus sekä tuki ja ohjaus palvelussa. Tutkimus toteutettiin moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti. Aineistoon sisältyi postikysely palveluun vuonna 2017 osallistuneille (n = 439) ja osallistujien haastattelut (n = 15), sähköinen kysely palveluntuottajille (n = 49) ja palveluntuottajien edustajien haastattelut (n = 18) sekä kuntoutukseen osallistuneiden työpaikkojen yhteyshenkilöiden haastattelut (n = 15). Tutkimuksen tulosten mukaan palvelun koettu oikea-aikaisuus oli keskeistä palvelun toteutuksen onnistumiseksi ja myönteisten tulosten saavuttamiseksi. Palveluun osallistuvien tuen tarve vaihteli. Riittävä mutta samanaikaisesti määrältään ja muodoltaan kuntoutujalle yksilöllisesti sopiva omaohjaajan tarjoama tuki oli toimijuuden mahdollisuuksien kannalta tärkeää. Tuki oli dynaamista ja sisälsi toimintaa, rooleja ja vastuita palvelun kaikkien osapuolten välillä. Vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys, riittämättömäksi koettu toimeentulo, korkeampi ikä, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä pitkittynyt työttömyys olivat yhteydessä palvelun heikompiin tuloksiin. Jatkossa olisi tärkeää tutkia, miten palvelusta saataisiin toimiva kokonaisuus erilaisia tarpeita ja tavoitteita omaaville kuntoutujille. Palvelussa olisi olennaista huomioida työmarkkinoiden ja työorganisaatioiden toimintalogiikka ja tehdä ennakoivaa yhteistyötä organisaatioiden kanssa. Kuntoutujien vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien turvaaminen edesauttaisi todennäköisesti palvelun toimivuutta. fi
dc.format.extent 145 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan raportteja fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject ammatillinen kuntoutus fi
dc.subject työkokeilu fi
dc.subject työvalmennus fi
dc.subject työllistyminen fi
dc.subject kuntoutujat fi
dc.subject toimijuus fi
dc.subject tukeminen fi
dc.subject arviointitutkimus fi
dc.title Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytykset fi
dc.description.reviewstatus peerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 22 fi
dc.type.okm C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja22.pdf 1.635Mb PDF View/Open
Raportteja22LIITTEET_ei-saavutettava.pdf 5.748Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record