Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2019. Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5148-4 http://hdl.handle.net/10138/313783

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_11_2020.pdf 2.863Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 12/2019. Ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri jätevesistä
Author: Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Sarkkinen, Mika; Lanteri, Sari; Tervonen, Keijo; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen Ympäristökeskus
Date: 2020
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2020
ISBN: ISBN 978-952-11-5148-4
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5148-4
http://hdl.handle.net/10138/313783
Abstract: Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2019 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin ravinteet, kloridi, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 59 laboratoriota. Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa tai niiden mediaania. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z- ja osittain En-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioituna 88 % hyväksyttäviä tuloksia, kun vertailu-arvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–20 %:n poikkeama. Tuloksista, jotka arvioitiin En-arvoilla, hyväksyttäviä oli 79 %. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): jätevesi
vesianalyysi
pätevyys
laboratoriot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record