Sexsomnia ja rikosvastuun yleiset edellytykset

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Sallinen, Paula
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202003311690
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/313816
dc.description.abstract Sexsomnialla viitataan harvinaiseen NREM-parasomnian eli unihäiriön muotoon, jolle on tunnusomaista seksuaalisten tekojen tekeminen unen aikana. Seksuaaliset teot voivat vaihdella seksuaalisestä ääntelystä, masturbointiin, yhdyntään tai sen yrittämiseen, jopa ”tuhmien puhumiseen”. Sexsomnia rikosoikeudellisena ilmiönä ajankohtaistui Suomessa kesällä 2019, kun korkein oikeus vapautti vastaajan raiskaussyytteestä, koska asiassa jäi varteenotettava epäily siitä, että vastaaja oli tekohetkellä unitilassa. Suomalaiset tuomioistuimet ovat antaneet ainakin kolme muuta tuomiota tapauksissa, joissa vastaaja on viitannut joko nimenomaisesti sexsomniaan tai epäsuoremmin sen diagnostisiin kriteereihin. Ulkomailla sexsomniatuomioita on annettu jo kymmeniä. Sexsomnia on kiinnostava rikosoikeudellisen vastuun yleisten edellytysten näkökulmasta. On selvää, että jos tekijä toimii teon tehdessään unitilassa, hän ei voi olla teosta rikosoikeudellisessa vastuussa. Sen sijaan ei ole niin helppo sanoa, mikä rikosvastuun edellytys jää tällöin puuttumaan. Tässä työssä sexsomniaa tarkastellaan rikosvastuun yleisten edellytysten kannalta. Ensiksi kysytään, onko unitilassa tehty teko rikosoikeudellisesti relevantti, toisin sanoen, täyttääkö se rangaistavalle teolle asetetut kriteerit. Toinen kysymys on, puuttuuko tekijältä tahallisuus. Kolmas kysymys kuuluu, onko tekijä ollut teon tehdessään syyntakeeton. Tarkastelu noudattelee rikoksen kolmiportaista rakennetta. On hyviä perusteita väittää, että unitilassa tehdyt teot eivät ole siinä mielessä kontrolloituja tai vapaaehtoisia, että niitä voisi pitää rikosoikeudellisesti merkityksellisinä tekoina. Siitä huolimatta korkein oikeus oli päätynyt tarkastelemaan sexsomniaa olosuhdetahallisuuden kautta. Tutkielmassa tuodaan esiin, mitä ongelmia tähän ratkaisuun liittyy. Vaihtoehdoksi tarjotaan nimenomaan sexsomnian arviointia rikosoikeudellisesti relevantin teon kriteerein. Syyntakeettomuussäännökseen kirjattu vakava tajunnan häiriö mahdollistaisi sexsomnian tarkastelun myös syyntakeisuuskysymyksenä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Sexsomnia ja rikosvastuun yleiset edellytykset fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Rikosoikeus fi
dc.subject.discipline Criminal law en
dc.subject.discipline Straffrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202003311690

Files in this item

Files Size Format View
Sallinen_Paula_Pro_gradu_2020.pdf 770.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record