Inflyttad från Sverige : En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/313959

Citation

Wahlbeck , Ö 2015 , Inflyttad från Sverige : En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors . Gidlunds förlag , Hedemora .

Title: Inflyttad från Sverige : En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors
Alternative title: Migrated from Sweden : A study of Swedish experiences in Helsinki
Author: Wahlbeck, Östen
Contributor organization: Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet
Migration and Diaspora Studies Research Group
Publisher: Gidlunds förlag
Date: 2015-08
Language: swe
Number of pages: 196
ISBN: 978-91-7844-936-1
URI: http://hdl.handle.net/10138/313959
Abstract: Antalet svenska medborgare som flyttar till Finland har stadigt ökat. Inflyttad från Sverige förklarar dynamiken i den nya svenska migrationen till Finland. Inflyttares erfarenheter analyseras med hjälp av teorier inom migrations- och etnicitetsforskningen. I boken presenteras en intervjustudie med svenska medborgare bosatta i Helsingfors. I fokus för studien står erfarenheter av sociala integrationsprocesser och etniska gränsdragningar i en lokal kontext. I Helsingfors utgör svenskspråkiga en språkminoritet. Analysen ger en förståelse för hur svenskar positionerar och orienterar sig i denna nya sociala och språkliga kontext. Boken är ett unikt bidrag till både invandringsforskningen i Finland och forskningen om utvandring från Sverige.
Subject: 5141 Sociologi
svenskspråkiga
invandring
svenskar
etniska relationer
migration
social integration
minoritetsspråk
etnicitet
Helsingfors
gränser
international migration
ethnic relations
integration
migrants
minorities
Nordic countries
transnationalism
Migration Studies
minority groups
ethnicity
minority studies
habitus
ethnic boundaries
Helsinki
maahanmuttajat
maahanmuutto
Ruotsi
etniset suhteet
etniset ryhmat
integraatio
6160 Övriga humanistiska vetenskaper
etnicitet
nationalism
minoriteter
majoriteter
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Wahlbeck_Inflyttad_Korr.pdf 1.925Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record