Association of Physical Activity on Performance, Quality of Life and Telomere Length in Old Age

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5979-3
Title: Association of Physical Activity on Performance, Quality of Life and Telomere Length in Old Age
Author: Jantunen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of General Practise and Primary Health Care
Doctoral Program in Population Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-05-08
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5979-3
http://hdl.handle.net/10138/313967
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: As people live longer, enabling older people to live independently and successfully perform everyday activities has become an important issue. In old age, maintaining adequate level of physical functioning is one of the primary determinants of quality of life. The decline in cardiovascular, metabolic and musculoskeletal function with age is likely to be mediated in part through a reduction in physical activity. By engaging in regular exercise, it is possible to counteract several age-related changes. The aim of this thesis was to explore the association between physical activity on healthy active aging by applying measures of physical performance, health-related quality of life (HRQoL) and leucocyte telomere length (LTL) in older age. The subjects in this study belong to the clinical study cohort (n=2003) of the Helsinki Birth Cohort Study (HBCS). Studies I and II include 695 individuals who attended a clinical examination between the years 2011 and 2013. Study III includes 1036 individuals and study IV 1014 individuals who took part in both clinical examinations in 2001-2004 and 2011-2013. The volume of physical activity was measured both with activity monitors (in study I and II) and through questionnaires (study III and IV). Physical performance was assessed with a Senior Fitness Test, HRQoL with Short Form-36 (SF-36) questionnaire and relative LTL was measured with a quantitative PCR. In this aging study cohort objectively measured total daily physical activity was associated with physical performance tested with the Senior Fitness Test (SFT). Both light physical activity and moderate to vigorous physical activity (MVPA) were positively associated with the overall SFT score. When the study group was divided by weight at birth, the association between physical activity and physical performance was most obvious among men with low birth weight. Increasing leisure-time physical activity (LTPA) over a 10-year follow-up was positively associated with better physical component of HRQoL in both men and women. In women, there were also a significant association between positive change in LTPA with change in the mental component of HRQoL and with less depressive symptoms. At baseline, volume of LTPA was not associated with LTL in men or in women. But in women, during the 10-year follow-up a higher volume of LTPA at baseline was associated with greater shortening of LTL. Our findings support the importance of regular physical activity among older adults because of its positive influence on physical performance and HRQoL to promote physical independence and health maintenance and compress morbidity. According to our findings influences during prenatal life might have long-term effects on health. Physical activity may have a sex-specific role in regulation of telomere length in the aging process.Eliniän pidetessä tärkeäksi kysymykseksi niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta muodostuu, miten iäkkäät säilyttävät itsenäisyytensä, pärjäävät kotona ja selviytyvät arkipäivän askareista. Ikääntyessä riittävä fyysinen toimintakyky on yksi tärkeimmistä hyvän elämänlaadun edellytyksistä. Iän mukana tuomat sydän- ja verisuonitoiminnan heikkeneminen, metaboliset muutokset ja lihas- ja tukirankatoiminnan heikkeneminen johtuu osittain vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta. Sen vuoksi säännöllinen liikunta voi ehkäistä osaa vanhenemiseen liittyvistä muutoksista. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää fyysisen aktiivisuuden yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn, elämänlaatuun ja leukosyyttien telomeeripituuteen vanhemmalla iällä. Tutkittavat kuuluvat Helsinki syntymäkohorttitutkimuksen (HBCS) kliiniseen tutkimusjoukkoon (n=2003). I ja II osajulkaisussa on mukana 695 tutkittavaa, jotka osallistuivat toiseen kliiniseen tutkimukseen vuonna 2011-2013. Osajulkaisussa III on mukana 1036 ja osajulkaisussa IV 1014 tutkittavaa, jotka osallistuivat sekä ensimmäiseen että toiseen kliiniseen tutkimukseen vuosina 2001-2004 ja 2011-2013. Fyysinen kokonaisaktiivisuus on mitattu sekä aktiivisuusmittarilla (osajulkaisu I ja II) sekä kyselylomakkeella (osajulkaisu III ja IV). Fyysistä toimintakykyä mitattiin Senior Fitness Test:llä (SFT), terveyteen liittyvää elämänlaatu Short Form-36 (SF-36) –kyselyllä ja suhteellinen leukosyyttien telomeeripituus kvantitatiivisella polymeraasiketjureaktiolla. Tässä ikääntyvässä tutkimusjoukossa objektiivisesti mitattu päivittäinen fyysinen kokonaisaktiivisuus oli yhteydessä SFT:llä mitattuun fyysiseen toimintakykyyn. Sekä kevyt että reipas ja rasittava fyysisen aktiivisuuden määrä oli positiivisesti yhteydessä SFT:een kokonaistulokseen. Kun sekä miehet että naiset jaettiin ryhmiin syntymäpainon perusteella, fyysisen aktiivisuuden yhteys fyysiseen toimintakykyyn oli selvin pienipainoisina syntyneillä miehillä. Vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrä lisääminen kymmenen vuoden seurannan aikana oli positiivisesti yhteydessä terveyteen liittyvän elämänlaadun fyysiseen komponenttiin sekä miehillä että naisilla. Naisilla vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrän lisääminen oli myös yhteydessä parantuneeseen psyykkiseen terveyteen liittyvän elämänlaadun komponenttiin ja vähentyneisiin masennusoireisiin. Lähtövaiheessa vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrä ei ollut yhteydessä leukosyyttien telomeeripituuteen miehillä eikä naisilla. Naisilla kuitenkin 10-vuoden seurannan aikana korkeampi lähtötason vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä suurempaan leukosyyttien telomeeripituuden lyhenemiseen. Löydöksemme tukevat vanhenevan väestön säännöllisen fyysisen aktiivisuuden tärkeyttä. Sillä on positiivinen yhteys fyysiseen toimintakykyyn, parempaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja tätä myötä fyysisen itsenäisyyden ja terveyden säilymiseen ja sairastavuuden vähenemiseen. Löydöstemme perusteella syntymää edeltävällä ajalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia terveyteen ja fyysisellä aktiivisuudella voi olla sukupuolesta riippuvainen vaikutus telomeeripituuteen.
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ASSOCIAT.pdf 1.673Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record