Matematiikkaa ja filosofiaa yhdistävän kerhon suunnittelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071721
Title: Matematiikkaa ja filosofiaa yhdistävän kerhon suunnittelu
Author: Espo, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071721
http://hdl.handle.net/10138/313997
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikan opettajan koulutus
Abstract: Matematiikkaa ja filosofiaa pidetään usein varsin erilaisina oppiaineina. Näillä kahdella oppiaineella on kuitenkin paljon yhteistä, ja tämän opinnäytetyön keskeisimpänä tavoitteena on tuoda esille näitä yhteneväisyyksiä. Työssä suunnitellaan kerhomateriaali matematiikkaa ja filosofiaa yhdistävälle, lukioikäisille suunnitellulle kerholle. Itse kerhoa ei tämän työn puitteissa toteutettu. Työn ensimmäisen luvun johdannon jälkeen toisessa luvussa käydään läpi matematiikkaa ja filosofiaa yhdistäviä teemoja. Näitä yhteisiä teemoja ovat näiden oppiaineiden yhteinen historia, keskinäinen vuorovaikutus ja yhteiset aihealueet. Matematiikalle ja filosofialle selkein, yhteinen aihealue on pätevä päättely. Pätevä päättely otettiin tässä työssä suunnitellun kerhomateriaalin harjoitustehtävien aiheeksi. Kerhomateriaaliin otettiin myös lyhyt katsaus työn ensimmäiseen lukuun kerätyistä matematiikkaa ja filosofiaa yhdistävistä teemoista. Työn kolmannessa luvussa käydään läpi pedagogiikkaa siitä, miten ja miksi matematiikkaa ja filosofiaa voi yhdistää. Käymme lisäksi läpi nykyisen lukion opetussuunnitelman matematiikan ja filosofian yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä. Tutkimme myös mitä on olla matematiikassa kompetentti ja miten nämä vaatimukset käyvät yhteen matematiikan ja filosofian yhdistämisen tuomien etujen kanssa. Neljännessa luvussa esitellään työssä suunnitellun varsinaisen kerhomateriaalin rakentuminen ja kerhomateriaaliin otetut harjoitukset. Suunniteltu kerhomateriaali löytyy työn lopusta liitteinä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Espo_Teemu_Pro_Gradu_2020.pdf 685.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record