Terveyskasvatus lukion kemian projektimaisessa opetuksessa : esimerkkinä ravinnon rasvat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071725
Title: Terveyskasvatus lukion kemian projektimaisessa opetuksessa : esimerkkinä ravinnon rasvat
Author: Hankaniemi, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemian osasto
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004071725
http://hdl.handle.net/10138/314001
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kemian opettajan koulutus
Abstract: Ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiimme on nykypäivänä näkyvä puheenaihe. Erityisesti ravinnon rasvojen terveysvaikutusten ympärillä pyörii monenlaista mielipidettä. Median tietotulva vaikuttaa nuoriin ja heidän valintoihinsa. Suomalaisten koululaisten ravitsemustottumukset ovat muuttuneet epäterveellisemmäksi. Ravitsemuskasvatusta terveysnäkökulmasta tarvitaan. Rasvat ja niiden kemia antavat opettajille yhden potentiaalisen mahdollisuuden toteuttaa opetuksessaan ravitsemuskasvatusta terveysnäkökulmasta. Laajan ja monipuolisen sisältönsä vuoksi projektioppiminen on yksi hyvä opetusmetodi aiheen käsittelyyn. Projektioppimisprosessi tukee peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteiden tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden saavuttamista. Se kehittää opiskelijoille monia tärkeitä taitoja mitä jatko-opinnoissa, uran rakentamisessa ja nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Tässä Pro gradu-tutkimuksessa kehitettiin kemian opetukseen kolme projektioppimista tukevaa, kokeellisuutta sisältävää työtä ravinnon rasvoista ja niiden terveysvaikutuksista. Kehittämistutkimus toteutettiin yhdessä kehittämissyklissä. Sen teoreettinen ongelma-analyysi on jaettu kahteen osaan, joista toinen käsittelee rasvat ja terveys –teemaa ja toinen projektioppimista. Projektioppimisen osalta annetaan vinkkejä opetusmetodin käytännöntoteutukseen sekä käydään läpi projektioppimisen kultaisten standardien mukaiset seitsemän ydinelementtiä ja opetuskäytännettä. Näiden tehtävä on antaa opettajalle hyvä ohjenuora laadukkaan projektioppimisen toteuttamiseen luokkahuoneessa. Tutkimuksen empiirinen ongelma-analyysi suoritettiin oppikirja-analyysinä. Näiden pohjalta on kehitetty kehittämistuotos. Tämän tutkimuksen tuotoksena aikaansaadut projektioppimateriaalit liittävät käsiteltävän aiheen vahvasti nuorten jokapäiväiseen elämään. Näin he saavat eväitä tehdä parempia valintoja oman ruokavalion rasvojen suhteen. Oppimateriaali on suunnattu lukioon, mutta sitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös perusopetuksen vuosiluokilla 7-9.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hankaniemi_Hanna_Pro_gradu_2020.pdf 6.642Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record