Puuvartisten kasvien menestyminen viherkatoilla ja -seinillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081776
Title: Puuvartisten kasvien menestyminen viherkatoilla ja -seinillä
Author: Lettojärvi, Iiris
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081776
http://hdl.handle.net/10138/314021
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Viherkatot ja -seinät voivat tarjota monia hyötyjä tiiviissä kaupungeissa, kuten viivyttää hulevesiä, viilentää ilman lämpötilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta ja tarjota mahdollisuuksia ruuantuotantoon. Jotta viherkattojen ja -seinien tarjoamat hyödyt voidaan saavuttaa, täytyy niillä kasvavan lajiston kyetä menestymään näissä haastavissa elinympäristöissä. Menestymistä on tärkeää tutkia sellaisissa ympäristöolosuhteissa, hoidossa ja ilmastossa, missä kasvit tulevat kasvamaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin eteläsuomalaisessa kerrostalokohteessa, miten viherkattojen, -seinien, kansipihan ja kadunvarsien puuvartistaksonit menestyivät ensimmäisenä kasvukautenaan. Eri ilmansuuntiin aukeavilla viherseinillä tutkittiin lisäksi ilmansuunnan, kerroskorkeuden, kasvualustan pH:n ja mikrobilisäyksen vaikutusta taksonien menestymiseen. Tutkimuskorttelissa kasvoi puita, pensaita, köynnöksiä ja varpuja. Mukana tutkimuksessa oli kaikkiaan 32 puuvartislajia, joista osasta oli useita eri lajikkeita. Eri taksoneita oli kaikkiaan 52. Loppukesällä 2017 istutettuja puuvartisia kasveja seurattiin talvesta 2017 syksyyn 2018. Taimista mitattiin niiden kokoa ja arvioitiin silmämääräisesti usealla muuttujalla niiden menestymistä. Ensimmäisen kasvukauden perusteella monella tutkituista taksoneista on hyvät mahdollisuudet menestyä vastaavilla rajoitetuilla kasvualustoilla. Eri taksonien menestymisessä oli ensimmäisenä kasvukautena vain vähäisiä eroja. Tutkituista ympäristötekijöistä erityisesti ilmansuunta vaikutti kasvien menestymiseen julkisivuilla. Kuolleisuus oli suurinta länsijulkisivulla, mutta tulokseen saattoi vaikuttaa myös länsijulkisivun muita julkisivuja myöhäisempi istutusajankohta. Lisää seurantaa tarvitaan tulosten varmistamiseksi.Green roofs and facades may provide multiple benefits for urban areas, such as retain storm water run-off, reducing heat-island effect, supporting biodiversity and providing places for food production and community gardening. However, without successful vege-tation it is hard to achieve the benefits that green roofs and facades may provide. Green roofs and facades are not favourable sites for vegetation so plants must be able to thrive in harsh conditions. It is important to test the suitability of plants in that kind of environmental conditions and climate prevailing at the planting site. In this study, we observed the growth and hardiness of woody plants on green roofs and facades of an apartment block of flats in southern Finland. The effects of environmen-tal factors on plant success were examined on three facades facing different directions. The observations covered the first year after planting. The number of woody species stud-ied was 32, including trees, shrubs and vines. For some species, several varieties were test-ed, so the total number of plant taxa was 52. The observation period lasted from December 2017 to September 2018. The growth and visual appearance of the plants were measured using several variables. Based on the first growing season, most of the taxa studied displayed a good survival potential in prevailing growing conditions. There were only slight differences between survival of taxa. Especially direction of the façade had impact on plant survival. Plants on green walls showed the highest mortality on the west facade, but the later planting date may have influenced the results on that facade. The results can be confirmed only after a longer follow-up period.
Subject: puuvartiset kasvit
viherkatto
viherrakentaminen
viherseinä
landscaping
green facade
green roof
woody plants


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record