Rypsin ja Spirulina platensis –mikrolevän vaikutus lypsylehmien maidontuotantoon ja maidon rasvahappokoostumukseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Rissanen, Paula
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202004081778
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/314022
dc.description.abstract Lypsylehmien ruokinnan valkuaistäydennyksen tavoitteena on lisätä kuiva-aineen syöntiä ja parantaa maitotuotosta. Rypsi (Brassica rapa L. oleifera) ja rapsi (Brassica napus L. oleifera) ovat Suomessa yleisesti käytettyjä valkuaisrehuja kotieläinten ruokinnassa, mutta heikko valkuaisomavaraisuus ja muuttuva ilmasto lisäävät tarvetta löytää uusia valkuaislähteitä kotieläinten ruokintaan. Mikrolevät voisivat olla potentiaalinen lypsylehmien valkuaisrehu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, vaikuttaako valkuaistäydennys ja rypsin valkuaisen korvaaminen Spirulina platensis –mikrolevän valkuaisella lypsylehmien rehun syöntiin, maitotuotokseen tai maidon rasvahappokoostumukseen. Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan navetassa toteutetussa tutkimuksessa oli 8 ayrshirelehmää, joiden viimeisestä poikimisesta oli kulunut keskimäärin 186 päivää. Tutkimuksen koemalli oli tasapainotettu 4x4 latinalainen neliö 21 päivän koejaksoin. Lehmät jaettiin kahteen neliöön siten, että toisen neliön lehmät olivat pötsifistelöityjä. Kokeessa oli neljä väkirehuruokintaa (12 kg/pv), joista yksi oli negatiivinen kontrolli ilman valkuaislisää. Rypsiruokinnassa valkuaistäydennyksenä käytettiin pelkkää rypsiä ja leväruokinnoissa mikrolevän valkuainen korvasi rypsin valkuaisesta joko puolet tai se korvasi rypsivalkuaisen kokonaan. Valkuaisruokinnat olivat isonitrogeenisiä. Väkirehuruokinta toteutettiin erillisruokintana ja lehmät saivat vapaasti nurmisäilörehua (D-arvo 656 g/kg kuiva-ainetta). Tutkimuksessa valkuaistäydennys lisäsi suuntaa-antavasti säilörehun syöntiä verrattuna kontrolli-ruokintaan. Kokonaissyönnissä käsittelyjen välillä ei ollut eroja. Sen sijaan mikrolevän valkuaisen korvatessa rypsin valkuaista väkirehun syönti väheni. Käsittelyjen välillä ei ollut eroa maito, EKM- tai rasvatuotoksessa. Energian puute pötsissä saattoi rajoittaa valkuaistäydennyksen maidontuotantovastetta johtuen säilörehun pienestä D-arvosta. Valkuaistuotos väheni tilastollisesti suuntaa-antavasti Spirulina-ruokinnoissa. Pötsikäymisessä ei ollut merkittävää eroa käsittelyjen välillä. Koska ruokinnat olivat kokonaisuudessaan vähärasvaisia, muutokset maitorasvan rasvahappo-koostumuksessa olivat määrällisesti pieniä ja ne heijastivat eroja valkuaisrehujen koostumuksessa. Spirulinaa sisältävissä ruokinnoissa maitorasvan steariinihappopitoisuus väheni lineaarisesti. Steariinihappo on öljyhapon pötsibiohydrogenaation lopputuote. Sen sijaan maitorasvan palmitiinihappo- ja γ-linoleenihappopitoisuus lisääntyivät lineaarisesti Spirulinan korvatessa rypsin valkuaista. Spirulina sisältääkin γ-linoleenihappoa perinteisiä kotieläinten rehuja enemmän. Tämän tutkimuksen perusteella Spirulinan valkuainen voi korvata rypsin valkuaisen osittain tai kokonaan ilman, että lehmän kuiva-aineen kokonaissyönti tai maitotuotos vähenevät erillisruokinnassa. Valkuaistäydennys ei kuitenkaan lisännyt laktaatiokauden keskivaiheessa olevien lypsylehmien kuiva-aineen syöntiä tai maitotuotosta. fi
dc.description.abstract The aim of supplementary protein feeding of dairy cattle is to increase dry matter intake and milk yield. In Finland, rapeseed (Brassica rapa L. oleifera, Brassica napus L. oleifera) is commonly used protein feed in animal nutrition. However, low self-sufficiency of supplemental protein and a changing climate increase the need to find alternatives for conventional protein feeds. Micro algae might be potential protein feed for dairy cattle. The aim of the study was to evaluate if protein feeding and replacing rapeseed meal by micro algae Spirulina platensis as a protein supplement affect feed intake, milk production and milk fatty acid composition of dairy cows. The study was conducted in the Viikki research farm of the University of Helsinki. Eight multiparous Finnish Ayrshire cows (186 d in milk on average) were used in balanced, replicated 4x4 Latin square with 21-d periods. There were four experimental concentrate feedings (12 kg/d). The control treatment was negative control without a protein supplement. Three other treatments were supplemented isonitrogenously with rapeseed meal, Spirulina or a mixture of rapeseed meal and Spirulina (1:1 on the crude protein basis). Cows were offered 2nd cut grass silage (D-value 656 g/kg dry matter) ad libitum and concentrates were given separately. In the study, protein supplementation tended to increase silage intake compared to control feeding. However, treatment had no effect on total dry matter intake. The substitution of the rapeseed meal by Spirulina decreased concentrate intake and it also tended to decrease milk protein yield. There was no difference in milk, ECM or milk fat yield between the treatments. In milk production, lack of response to protein feeding might be explained by a shortage of energy in the rumen due to low D-value of the silage. Because the diets were low in fat, there were only minor changes in milk fatty acid composition. Changes in milk fatty acid composition reflected the differences in the fatty acid composition of the protein feeds. Substitution of the rapeseed meal by Spirulina decreased stearic acid (end-product of oleic acid ruminal biohydrogenation) but increased palmitic and γ-linolenic acid proportion in milk fat. Spirulina lipid contains γ-linolenic acid more than conventional animal feeds. According to this study, it is possible to replace rapeseed meal by Spirulina partly or completely without a decrease in total dry matter intake or milk yield on separate feeding. However, in this study protein supplementation did not increase dry matter intake or milk yield of dairy cattle in mid-lactation. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject lypsylehmä
dc.subject valkuaisrehu
dc.subject rypsi
dc.subject Spirulina platensis
dc.subject maidontuotanto
dc.title Rypsin ja Spirulina platensis –mikrolevän vaikutus lypsylehmien maidontuotantoon ja maidon rasvahappokoostumukseen fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotieläintiede fi
dc.subject.discipline Animal Science en
dc.subject.discipline Husdjursvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202004081778

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rissanen_Paula_Pro_gradu_2020.pdf 643.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record