Kierrätyspolymeerien vanheneminen ja sen huomioiminen elintarvikepakkauksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081763
Title: Kierrätyspolymeerien vanheneminen ja sen huomioiminen elintarvikepakkauksissa
Author: Korpela, Heta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081763
http://hdl.handle.net/10138/314024
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Food Sciences
Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Yksi yleisimmistä elintarvikkeille käytettävistä pakkausmateriaaleista on polymeerit eli muovit. Muovipakkausten tarjoamat ominaisuudet ovat elintarvikkeille toimivia, mutta niiden määrää halutaan vähentää. Vähentäminen johtuu siitä, että muovi on usein valmistettu fossiilista raaka-aineista. Elintarvikkeiden kohdalla pakkausmateriaalin kokonaan poistaminen ei mahdollista, koska tämä johtaisi elintarvikkeen nopeampaan pilaantumiseen ja siten suurempaan ruokahävikkiin. Muovia voidaan vähentää käyttämällä sitä osana monikerrosmateriaalia. Monikerros materiaaleissa yleisin raaka-aine on kartonki, joka on peräisin uusiutuvista raaka-aineista. Elintarvikepakkauksissa voidaan myös käyttää neitsytmateriaalista valmistettujen muovipakkausten lisäksi kierrätyspolymeereistä valmistettuja muoveja niiden turvallisuusehtojen täyttyessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pakkaslämpötilojen sekä ultravioletti säteilyn (UV-valon) vaikutus kierrätys muovilla päällystetyn kartongin ominaisuuksiin ja vanhenemiseen. Tutkimusmenetelmät voitiin jakaa fysikaalisiin, barrier- ja kemiallisiin mittauksiin. Näytteet kuvannettiin käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppi -menetelmää. Hypoteesina tutkimuksessa on, että pakkaslämpötilat vanhentavat pakkausmateriaalia, mutta ei suuresti verrattuna korkeiden lämpötilojen vaikutukseen. UV -säteilyn oletetaan vanhentavan näytteitä pakkasolosuhteita enemmän. Tutkimuksessa keskitytään PET:llä (polyeteenitereflaatti) ja LDPE:llä (pienitiheyksinen polyeteeni) päällystettyihin kartonkeihin. Tutkimus vastasi asetettuun hypoteesiin osittain. Pakkasolosuhteet olivat UV -säteilyä heikompi vanhentaja, kuten oli oletettu. Toisaalta kierrätysmuovien ei voida sanoa olevan helpommin vanhentuva materiaali kuin neitsyt raaka-aineista valmistettu materiaali. Etenkin eri mittausten välillä materiaalit eivät eronneet toisistaan selkeästi vanhenemisen suhteen.One of the most common packaging materials for food is polymers. The properties offered by plastic packaging are good for food, but there is a general demand to reduce the usage of plastic. The demand for reduction is due to the fact that plastic is often made from fossil raw materials. In the case of foodstuffs, it is not possible to completely remove the plastic packaging material as this would result in faster food spoilage and thus greater food waste. The amount of plastic can be reduced by using it as part of the multilayer material. In multilayer materials, the most common raw material is cardboard, which is generated from renewable raw materials. In addition to plastic packaging made of virgin material, plastic materials made from recycled polymers may also be used in food packaging in future, provided that their safety conditions are met. The aim of the study was to investigate the effect of freezing temperatures and ultraviolet radiation (UV) on the properties and aging of recycled plastic. The research methods were divided into physical, barrier and chemical measurements. Samples were imaged using a scanning electron microscope. The hypothesis in the study was that freezing conditions and UV treatment both age the packaging material. UV radiation is expected to age samples more than freezing conditions. The study will focus on PET (polyethylene terephthalate) and LDPE (low density polyethylene) coated cardboards. The study partially answers to the hypothesis. Frost conditions were had weaker aging effect than UV radiation, as expected. On the other hand, recycled plastics cannot be said to be easier to age than virgin materials. Particularly between the different measurements, the materials did not differ clearly in their aging.
Subject: vanheneminen
mekaaninen kierrätys
pakkaus
monikerrosmateriaali
polymeerit
kartonki
degradation
aging
mechanical recycling
packaging
multi-layer material
polymers
cardboard


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record