Building a retrospective high-grade serous ovarian cancer cohort by combining biobanked tissue samples and longitudinal clinical information

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081811
Title: Building a retrospective high-grade serous ovarian cancer cohort by combining biobanked tissue samples and longitudinal clinical information
Author: Mende, Anna-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202004081811
http://hdl.handle.net/10138/314066
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Ovarian cancer is the fifth most common cause of cancer death among women in Europe; high-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common subtype of ovarian cancer. This report describes the construction and preliminary analysis of a retrospective cohort of HGSC patients. Tissue samples were obtained from Helsinki Biobank, and clinical data was retrieved from several electronic data bases as well as from the paper archives of the HUS Women’s hospital. Over 900 patients were identified for potential inclusion in the cohort. The process of confirming diagnoses is still ongoing. Challenges with the collection and categorization of clinical data are reported and possible solutions discussed. As the confirmation of which patients will be included in the final cohort is not yet complete, analyses in this report are limited to some preliminary descriptions. These initial findings seem to be in concordance with other reports: patients with stage I or II disease and/or complete surgical cytoreduction (R0) have a better 5-year overall survival than those with stage III or IV disease and/or suboptimal surgical outcome. Once the cohort is ready, it will be a unique tool for studying the biology of high-grade ovarian carcinoma.Munasarjasyöpä on naisten viidenneksi yleisin syöpäkuoleman syy Euroopassa. Korkea-asteinen seroosi munasarjasyöpä (High-grade serous ovarian carcinoma, HGSC) on munasarjasyövän yleisin alatyyppi. Viime vuosikymmenenä korkea-asteisen seroosin munasarjasyövän biologian ymmärrys on lisääntynyt merkittävästi. Tämä ei ole vielä muuttanut potilaiden ennustetta, joskin viimeisimmät PARP-estäjiä koskevat tutkimukset ovat lupaavia. HGSC:tä on sairautena mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska taudin kulku voi eri potilailla olla hyvin erilainen. Esimerkiksi siinä, miten tauti reagoi sytostaattihoitoon tai miten nopeasti tauti uusiutuu, esiintyy suurta potilaskohtaista vaihtelua. Tämä tutkielma käsittelee retrospektiivisen HGSC- potilaiden kohortin rakentamista ja alustavaa analyysia. Kudosnäytteet saatiin Helsingin biopankista ja kliiniset tiedot poimittiin eri sähköisistä tietokannoista sekä HUS:in Naistenklinikan paperiarkistosta. Potilaita, jotka potentiaalisesti kuuluvat kohorttiin, identifioitiin yli 900. Diagnoosien varmistamisprosessi on vielä kesken. Työssä kuvataan kliinisten tietojen keräämiseen ja luokitukseen liittyviä haasteita ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja. Koska potilaiden lopullinen inkluusio kohorttiin on vielä kesken, analyysit ovat vasta alustavia ja kuvailevia. Alustavat löydökset vaikuttavat olevan samansuuntaisia kirjallisuudessa kuvattujen kanssa: potilailla, joiden taudin stage on I tai II ja/tai joille leikkauksen jälkeen ei jää jäännöskasvainta (R0), on parempi 5 vuoden eloonjäämisennuste kuin potilailla, joiden taudin stage on III tai IV ja/tai joiden leikkaustulos on suboptimaalinen. Kun kohortti on valmis, se tulee olemaan ainutlaatuinen työkalu high-grade-seroosin munasarjasyövän biologian tutkimiseen.
Subject: ovarian cancer
high grade serous ovarian carcinoma
cohort building
biobank study
retrospective


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mende_Anna-Maria_tutkielma_Jan_2020.pdf 958.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record